۱۳۸۷ اسفند ۱۸, یکشنبه

آخرین پیام صوتی زنده یاد امیر حسین حشمت ساران حشمتآخرین پیام صوتی زنده یاد امیر حسین حشمت ساران حشمت
بنام آفریدگار آزادی ،
با درود بیکران به روان پاک تمامی جانباختگان راه عزت وآزادی ایران و ایرانیان،
یکی دیگر از دست گلهای دولت مهرپرور که به آب داد.
ما جمعی زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج ،بدینوسیله به اطلاع تمام ملت بزرگ ایران و آزادیخواهان می رسانیم که در روز سه شنبه مورخ 13 اسفند ماه سال یک هزارو سیصدوهشتاد و هفت خورشیدی آقای کرمانی رئیس حفاظت و اطلاعات زندان رجائی شهر به همراه معاون خود آقای نبی الله فرج زاده که بطور غیر باوری سرسپرده حکومت ملایان و خونخوار می باشد همراه حدود 30 نفر سرباز کلاه کج رزمی به محل زندگی زندانیان سیاسی فرعی 5 هجوم بردند و با ایجاد رعب و وحشت و ضرب وشتم تمامی وسائل زندانیان این فرعی را به هم ریخته و مقداری را نیز همراه خود به یغما بردند و آنها را تهدید نمودند که اگر دست به اعتصاب غذا یا اعتراض بزنند با آنها با شدت بیشتری برخورد خواهد شد .
لذا ما جمعی زندانیان سیاسی از تمامی مدافعان و دست اندرکاران حقوق بشر تقاضا داریم نسبت به وضعیت موجود عکس العمل لازم را نشان دهند تا جلوی احتمال برخورد شدیدتر منتفی گردد و گرنه جان این زندانیان بی گناه بشدت در تهدید و خطر می باشد .
اتحاد مبارزه پیرزوی
زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج (گوهردشت)
13 اسفند 1387
قابل توجه:
روز گذشته یکی از رادیوهای فارسی زبان بین المللی با پخش گزارشی سعی کرد درد و رنج زندانیان را کمرنگ و عمل جنایتکارانه سرکوبگرانه را پنهان کند که این عمل غیر اخلاقی و غیر انسانی است.
انتشار :
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
http://hrdai.blogspot.com
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 003162020193

هیچ نظری موجود نیست: