۱۳۸۷ اسفند ۲۱, چهارشنبه

برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در دانشگاه تربیت معلم واحد حصارک کرج

شب گذشته علیرغم مخالفت نیروهای بسیج دانشگاه و کنترل مأمورین حراست مراسم چهارشنبه سوری در دانشگاه تربیت معلم واحد کرج از ساعت 20:15 با حضور بیش از 1000 نفر از دانشجویان دختر و پسر در محوطه دانشگاه برگزار شد . در این مراسم علاوه بر دانشجویان ساکن خوابگاه دانشجویان غیر خوابگاهی نیز شرکت داشتند و این مراسم ملی را با روشن کردن آتش و پریدن از آن و خواندن شعر با پایکوبی و شادی جشن گرفتند.تعداد دانشجویان به حدی زیاد بود که مأمورین حراست جرأت حلو آمدن و جلوگیری از مراسم را نداشتند .در اواسط مراسم چهارشنبه سوری مأمورین حراست 2 دانشجوی پسر را به جرم انداختن ترقه دستگیر کردند اما بعد از جند دقیقه مأمورین با اعتراض دانشجویان و دادن شعار مرگ بر دیکتاتورتوسط دانشجویان مواجه و 2 دانشجوی دستگیر شده را آزاد کردند ودانشجویان مراسم چهارشنبه سوری را تا ساعت 21:40 دقیقه به پایکوبی نشستند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
21 اسفند 1387 برابر با 11 مارس 2009


pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 003162020193

هیچ نظری موجود نیست: