۱۳۸۷ اسفند ۲۰, سه‌شنبه

وزارت اطلاعات با تهدید وتطمیع سعی دارد واقعیت قتل زنده یاد ساران را عکس جلوه دهد

بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهردشت کرج ،در طی روزهای گذشته زندانیان سیاسی فرعی5 بند 2 زندان گوهردشت کرج را چندین بار به بازرسی زندان فرآخوانده شدند و برای مدت طولانی مورد بازپرسی قرار گرفتند.
زندانیان سیاسی آقایان بهروز جاوید طهرانی و افشین بایمانی و آقای علیرضا کرمی خیرآبادی زندانی دیگر این بند در طی روزهای گذشته بارها و هر بار به مدت طولانی مورد بازپرسی فردی بنام ترابی رئیس بازپرسی زندان گوهردشت قرار گرفتند.ترابی با تطمیع و تهدید سعی دارد که قتل آقای امیر حسین حشمت ساران را به گونه ای دیگر جلوه دهد و واقعیتها را غلب نماید. ترابی از این طریق سعی دارد که گفته های وزارت اطلاعات را به همبندیان زنده یاد ساران تلقین نماید .
همچنین بازجویان وزارت اطلاعات به طرق مختلف و با تهدید و وارد کردن فشار بر روی زندانیان سیاسی سعی دارند که واقعیت را عکس جلوه دهند.آنها از روز مرک مشکوک زنده یاد امیر حسین حشمت ساران تهدیدات و فشارها را علی زندانیان سیاسی آغاز کرده اند و همچنان ادامه دارد.
از طرفی دیگر زندانیان سیاسی هم سلول آقای ساران اعلام آمادگی کرده اند که حاضرند در یک کمیته حقیقت یاب بین الملی و بی طرف شرکت کنند و آنچه را که خود شاهد بودند بیان کنند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران برای روشن شدن حقایق خواهان تشکیل یک کمیته حقیقت یاب بین المللی است تا قتلهایی زندانیان سیاسی و سایر زندانیان که تا به حال در زندانها روی داده است روشن گردد.و از دبیر کل سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی خواستار تشکیل و اعزام چنین هیئتی به ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
20 اسفند 1387 برابر با 10 مارس 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. :003162020193

هیچ نظری موجود نیست: