۱۳۸۷ اسفند ۲۸, چهارشنبه

خبرنگار زندانی همچنان در بند مخوف 209 بسر می برد

بنابه گزارشات رسیده از بند 209 زندان اوین خبرنگار زندانی آقای محمد حسن فلاحیه زاده که از 10 اسفند ماه بدون هیچ دلیلی به بند مخوف 209 زندان اوین منتقل شد و از زمان انتقال تا به حال هیچ خبری از وی در دست نیست.
خبرنگار زندانی محمد حسن فلاحیه زاده مدت کوتاهی بود که از سلولهای انفرادی بند 240 به بند 350 زندان اوین باز گردانده شده بود، ولی او را مجددا بدون هیچ دلیلی به بند مخوف 209 زندان اوین منتقل کردند.زندانیان سیاسی که به این بند برده می شوند تحت فشارهای جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار می گیرند.
خبرنگار زندانی همراه با سایر زندانیان سیاسی از شهریور ماه ممنوع الملاقت شدند و از آن تاریخ به بعد خانواده وی از امکان ملاقت کردن با وی محروم بودند.از طرفی دیگر از 10 اسفند ماه تا به حال هیچگونه ارتباطی با خانواده اش نداشته.آنها در نگرانی فزآینده ای بسر می برند.
از شهریور ماه فشارها و اذیت وآزارهای بزرگ نیا رئیس بند 350 زندان اوین و پاسدار بندی به نام حسین اسدی که از مجریان اوامر وزارت اطلاعات در این بند هستند شدت یافت و همچنان به روشهای مختلف علیه زندانیان سیاسی ادامه دارد. از جمله آنها ممنوع الملاقات ویا کابینی کردن ملاقاتها ،ساعتها زندانیان را در معرض سوز و سرمای شدید قرار دادند ،تحریک زندانیان عادی علیه آنها و عدم درمان زندانیان سیاسی بیمار و موارد متعدد دیگر
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال خبرنگار زندانی به بند مخوف 209 زندان اوین برای تحت فشار قرار دادن او و بی خبر نگه داشتن خانواده اش از وضعیت عزیزشان را محکوم می کند و از گزارشگران بدون مرز و سایر مدافعین حقوق خبرنگاران خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به فشارها و اذیت وآزارها علیه خبرنگاران در ایران است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
29 اسفند ماه برابر با 19 مارس 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
گزارشگران بدون مرز
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 003162020193

هیچ نظری موجود نیست: