۱۳۸۷ اسفند ۱۵, پنجشنبه

ضرب وشتم یکی از زندانیان توسط نبی الله فرج زاده معاون حفاظت و اطلاعات زندان

بنابه گزارشات رسیده از بند 2 زندان گوهردشت کرج ،علی مهین ترابی روز پنجشنبه مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به بند 6 زندان گوهردشت کرج منتقل گردید.
علی مهین ترابی روز پنجشنبه 15 اسفند ماه به حفاظت و اطلاعات زندان گوهردشت کرج برده شد و توسط نبی الله فرج زاده معاون حفاظت واطلاعات زندان همراه با تعدادی از پاسداران حفاظت او را بشدت مورد ضرب وشتم قرار دادند و سپس به بند 6 زندان گوهردشت کرج منتقل کردند.
نبی الله فرج زاده هنگامی که آقای مهین ترابی را مورد ضرب وشتم قرار میداد به او می گفت ما به تو گفته بودیم که نباید با زندانیان سیاسی در تماس باشی ولی گوش نکردی حالا باید بفهمی که حرف ما جدی است.
در هفته های اخیر فشارها بر زندانیان در زندان گوهردشت کرج بنحو بی سابقه ای شدت یافته است.زندانیان اسیر و بی دفاع به حفاظت و اطلاعات زندان گوهردشت کرج برده می شوند و تحت شکنجه های وحشیانه و قرون وسطائی قرار می گیرند. شکنجه زندانیان سیاسی و سایر جوانان زندانی توسط کرمانی و نبی الله فرج زاده رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات زندان صورت می گیرد.
علی مهین ترابی در سن 16 سالگی در حین یک نزاع جمعی که منجر به قتل یکی از همکلاسیان وی گردید دستگیر شد. او در سال 1381 دستگیر شد و به اعدام محکوم شد ولی بر اثر اعتراضات بین المللی حکم اعدام او موقتا متوقف گردید.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ضرب وشتم وانتقال این زندانی به بند دیگر زندان گوهردشت بدلیل تماس داشتن با زندانیان سیاسی را محکوم می کند و از سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به فشارها و سرکوب زندانیان در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
16 اسفند 1387 برابر با 6 مارس 2009
وضعیت زندانی فوق به سازمانهای زیر گزارش گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 003162020193

هیچ نظری موجود نیست: