۱۳۸۷ اسفند ۱۵, پنجشنبه

وضعیت جسمی خانم کبری بنازاده از دستگیر شدگان 27 دی ماه وخیم می باشد

بنابه گزارشات رسیده از بند مخوف 209 زندان اوین ،وضعیت جسمی یکی از اعضای خانواده های دستگیر شده که قصد دیدار با عزیزانشان در قرارگاه اشرف در عراق را داشتند وخیم می باشد.
وضعیت جسمی خانم کبری بنازاده امیرخیزی 50 ساله که در حال حاضر در بند 209 زندان اوین زندانی است وخیم می باشد.خانم بنازاده در اثر شکنجه های جسمی چشمان ایشون دچار خونریزی شده است ولی بازجویان وزارت اطلاعات از انتقال او به بیمارستان برای مداوا خوداری می کنند.خانم بناراده امیر خیزی هنگام بازجوئی در اثر ضربه ای که توسط بازجو به ایشان وارد شده است چشمان وی دچار خونریزی شده است و خطر از دست دادن بینائیش او را تهدید می کند.
تعداد زیادی از اعضای خانواده های دستگیر شده که قصد دیدار با عزیزانشان در قرارگاه اشرف را داشتند همچنان در بند 209 زندان اوین بسر می برند. که اسامی بعض از آنها به قرار زیر می باشد:
خانم وآقای پوراقبال ،خانم صمدی،آقای امین رضائی،آقای خسرو رهنما
سعید شیخان از سربازجویان وزارت اطلاعات مسئول بازجوئی از خانواده های دستگیر شدگان فوق می باشد.سعید شیخان که در بند 209 به او حاجی سعید گفته می شود.این فرد از شکنجه گران شناخته شده بند 209 زندان اوین می باشد و معمولا سربازجوی خانواده ها و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران می باشد.
سعید شیخان همچنین بازجوی بهروز جاوید طهرانی در بدو دستگیری وی در بند 209 اوین بود. این فرد در زدن ضربات به نقاط حساس بدن مهارت خاصی دارد و عوارض ضربات او بر زندانی تقریبا برای همیشه باقی می ماند. هنگامی که بهروز جاوید طهرانی در بند 209 زندانی بود در اثر ضربه ای که به سر او وارد کرد باعث گردید که آقای جاوید طهرانی دچار سردردهای شدید و کاهش یافتن بینائی او شود او تا به حال از آن ضربه رنج می برد.
پرونده های دستگیر شدگان فوق در شعبۀ 1 بازپرسی دادگاه انقلاب می باشد و رئیس این شعبه فردی به نام حیدری فر می باشد.این شعبه زیر نظر حسن زارع دهنوی می باشد . رفتارهای حسن زارع دهنوی و حیدری فر با اعضای خانواده های دستگیر شدگان خشن ، پرخاشگرانه و تهدید آمیز می باشد و از دادن جواب مشخص به خانواده های خوداری می کند.
لازم به یادآوری است که در تاریخ 27 دی ماه در حدود 18 نفر از مادران و پدران و سایر بستگان درجه1 برای دیدار با عزیزان خود در قرارگاه اشرف عازم عراق بودند. آنها با داشتن ویزای معتبر عراق و سایر مدارک قانونی و در حالی که در فرودگاه تهران آماده پرواز می شدند مورد یورش مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفتند و تمامی آنها دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند.سنین اکثر دستگیر شدگان بین 55 تا 84 ساله بودند. اکثر آنها از زمان دستگیری تا به حال همچنان در شرایط طاقت فرسای بند 209 بسر می برند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری و شکنجه ،عدم درمان شکنجه شدگان و ادامه بازداشت مادران و پدران سالخورده که قصد دیدار با عزیزانشان را داشتند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای آزادی فوری و بی قید وشرط آنها است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
15 اسفند ماه برابر با 5 مارس 2009

وضعیت دستگیر شدگان فوق را به سازمانهای زیر گزارش گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 003162020193

هیچ نظری موجود نیست: