۱۳۸۷ اسفند ۱۷, شنبه

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی کرد زندان گوهردشت کرج به مناسبت روز جهانی زن


عزت آزادگان فریاد عاصی عصیانگران محبت بی دریغ تمام دوران همه را مایه توئی ای مایۀ آزادی انسان
با درود به تمامی مبارزان راه آزادی و برابری ،هشتم مارس روز جهانی زن به تمام مادرانی که فرزندان خود را تقدیم راه آزادی کردند همۀ مبارزان راه آزادی زنان و همه تشکلات دانشجوئی زنان و همۀ زحمتکشان راه آزادی زنان تبریک می گوییم . در هنگامه شروع نوید انسان بر جهل خود با وحشیت طبیعت بی داد آسمان این زن بود که اولین نجواهای تمدن را در گوش بشریت مغموم زمزمه کرد.
شواهد تاریخی در دوران نو سنگی حکایت از مایه ریزی تمدن بشری به دست زنان و مادران دارد آری تمدن تاریخ هویت و انسانیت با زن آغاز شد. اگر چه تاریخ بی مهرهایی فراوانی با زن داشته و تبعیض های بسیاری با این نوع لطیف بشری داشته است ولی از پس اعصار و قرون غبار گرفته بی دادگراران تاریخ زن چون آتشی در دل خاکستر خود را نمایان کرده است تا به بشریت یادآور شود که تاریخ بی او هیچ معنایی ندارد.
آری اگر چه خداوندگران افکار متحجر و پوسیده زن به قفس ترفه ای از ابهام پوشانده اند اگر صاحبان زور و زر از زن به عنوان یک کالا استفاده می کنند اما ما خوب می دانیم آزادی واقعی در هر جامعه ای با آزادی زنان گره خورده است و این آزادی محقق نمی شود دیگر با سازمان دادن زنان و این وظیفه زنان روشنفکر و مبارز که با چهار چوبهای بسته و دگماتیس تاریخی که در اذهان نفوذ کرده است مبارزه کنند و آگاهی طبقاتی را افزایش دهند .
بنابر این 8 مارس فرصتی است دوباره برای از نو سازمان دادن مبارزه آگاهانه و همدمی با پشتکار بی همتا برای تمامی آزادیخواهان مخصوصا تشکلات آزادی زنان در تمام دنیا می باشد .
در آخر یاد تمام مبارزان و آزادیخواهان زن که جان خود را برای رسیدن به هدفی والا و انسانی فدا نمودند گرامی میداریم و جا دادر یاد کنیم از زنانی چون رزا لوگرامبورک ترازا زالوبیان.،زیلان ، بیریتان،سما ایژه وهمۀ شهیدان راه آزادی زنان به امید روزی که بشریت سعادت واقعی خود را که همان برابری زن و مرد است در تمامی زمین به جشن و پایکوبی بنشینیم .
با تقدیم سلام و احترامات انقلابی
جمعی از زندانیان سیاسی کرد زندان رجائی شهر کرج
17 اسفند 1387
انتشار :
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 003162020193

هیچ نظری موجود نیست: