۱۳۸۷ اسفند ۱۴, چهارشنبه

یک زندانی در زندان دستگرد اصفهان اعدام گردید

بنابه گزارشات رسیده از زندان دستگرد اصفهان 2 زندانی که روز دوشنبه 12 اسفند ماه جهت اجرای حکم اعدام به سلولها انفرادی منتقل شده بودند. حکم یکی از آنها صبح امروز به اجرا گذاشته شد و زندانی دیگر به سلول خود بازگردانده شد.
صبح روز چهار شنبه 14 اسفند ماه آقای مصطفی حسینی 37 ساله در زندان اصفهان اعدام گردید.آقای حسینی در حدود 4سال بود که در بند 4 زندان دستگرد اصفهان زندانی بود.
زندانی دیگری بنام آقای حسین ساری 26 ساله که در حدود 2.5 سال بود که در بند 4 زندان اصفهان بسر می برد و روز دوشنبه 12 اسفند ماه جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل گردید مجددا به سلول خود بازگردانده شد.
اعدام زندانیان سیاسی،اعدام کودکان ،اعدامهای گروهی زندانیان ،سنکسار ،سرکوبهای گسترده دانشجویان ،زنان،کارگران و سایر اقشار جامعه جزء سیاستهایی است که توسط ولی فقیه مطلقه رژیم علی خامنه ای تعیین می شود و به دستور و تایید شاهرودی رئیس قوۀ قضائیه به اجرا گذاشته می شود. احکام ضد بشری اعدام زندانیان سیاسی، اعدام کودکان ، اعدام های گروهی و سنکسار برخلاف قوانین و معاهدات بین المللی است که این رژیم ملزم به اجرای آن است و نقض آنها در این ابعاد گسترده و سیستماتیک جنایت علیه بشریت محسوب می شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدامهای گروهی و مستمر را محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای پایان دادن به اعدامها در ایران خواهان ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
14 اسفند 1387 برابر با 4 مارس 2009

اعدام زندانی نامبرده فوق را به سازمانهای زیر گزارش گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست: