۱۳۸۷ اسفند ۲۶, دوشنبه

ربوده شدن یک زندانی سیاسی سابق توسط مامورین وزارت اطلاعات

بنابه گزارشات رسیده صادق سیستانی زندانیان سیاسی سابق از 6 هفته پیش توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده شد و از آن تاریخ تا به حال هیچ خبری از محل بازداشت ، وضعیت و شرایط این زندانی سیاسی دردست نیست.
زندانی سیاسی سابق آقای صادق سیستانی حوالی 15 بهمن ماه توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده شد و از آن تاریخ تا به حال هیجگونه خبری از محل نگهداری اش و شرایط و وضعیت این زندانی در دست نیست.
خانواده او در طی این مدت به مراکز مختلف مراجعه کردندکه از جملۀ آن دادگاه انقلاب، بند 209 زندان اوین را میتوان نام برد. ولی تا به حال از دادن جواب مشخص به این خانواده خوداری می کنند . روز دوشنبه 26 اسفند ماه خانواده آقای سیستانی ساعتها در مقابل درب بند مخوف 209 برای اطلاع یافتن از وضعیت عزیز خود در انتظار بسر بردند اما بازجویان از دادن هر گونه خبری از بودن او در آنجا و وضعیت این زندانی خوداری کردند. خانواده وی در نگرانی فزآینده ای بسر می برند.
آقای صادق سیستانی قبل از این، بیش 14 سال در زندان بسر برد. او در طی مدت بازداشتش تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران ،دستکیری و انتقال به نقطه نامعلومی و بی خبر نگه داشتن خانواده اش از وضعیت و شرایط عزیزشان را محکوم می کند و از سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدام عملی برای پایان دادن به نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
27 اسفند 1387 برابر با 17 مارس 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel.: 00316202019

هیچ نظری موجود نیست: