۱۳۸۹ بهمن ۲۲, جمعه

وخامت وضعیت جسمی منصور اسالو و انتقال او به نقطۀ نامعلومی


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران " رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه غروب امروز دچار حملۀ قلبی گردید و در وضعیت بسیار وخیمی با برانکارد به نقطۀ نامعلومی منتقل گردید.
غروب جمعه 22 بهمن ماه حوالی ساعت 21:00 منصور اسالو رئیس هیئت مدیره شرکت واحد تهران دچار حملۀ قلبی گردید و پس از گذشت زمانی و بی توجهی پاسداربندها باعث اعتراض شدید همبندیانش گردید. وضعیت او به حدی وخیم بود که با برانکارد به نقطۀ نامعلومی منتقل گردید.منصور اسالو از ناراحتی حاد قلبی در زندان رنج می برد و پزشک قانونی اعلام کرده بود که او به خاطر بیماریهایش قادر به تحمل حبس نیست ولی بازجویان وزارت اطلاعات نه تنها او را آزادی نکردند بلکه با پرونده سازی جدید بر مدت بازداشت وی افزودند.
در هفته های اخیر زندانیان سیاسی به سالن 12 بند 4 منتقل شده اند و تحت شدیدترین فشارهای روحی و شرایط طاقت فرسا قرار گرفته اند . آنها از حداقل امکانات اولیۀ انسانی محروم می باشند. زندانیان سیاسی از امکان درمانی محروم هستند .
از زمان انتقال زندانیان سیاسی به سالن 12 بند 4 ،این سالن تحت نظارت شورای عالی امنیت و وزارت اطلاعات قرار گرفته است. زندانیان سیاسی در شرایطی غیر انسانی قرار داده شده اند و تعدادی از آنها مانند ارژنگ داودی و مصطفی اسکندری به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی منتقل شده اند و تحت شدیدترین شکجه های جسمی قرار دارند.
در حال حاضر تعدادی از زندانیان سیاسی در وضعیت وخیم جسمی بسر می برند ولی از درمان آنها خوداری می کنند که از جملۀ آنها محسن دکمه چی ،شیر محمد رضایی ، ماشالله حائری می باشند
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، فشارهای غیر انسانی که علیه زندانیان سیاسی بکار برده می شود و عدم درمان آنها را به عنوان یک جنایت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
22 بهمن 1389 برابر با 11 فوریه 2011

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: