۱۳۸۹ بهمن ۱۷, یکشنبه

شکنجۀ وحشیانۀ زندانی سیاسی ارژنگ داودی در شکنجه گاه بند 1 زندان گوهردشت کرج


بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی ارژنگ داودی در حالی که در اعتصاب غذا بسر می برد مورد شکنجۀ وحشیانۀ پاسداربندها و گارد زندان در شکنجه گاه بند 1 زندان گوهردشت کرج قرار گرفت.
روز شنبه 16 بهمن ماه حوالی ساعت 09:30 شکنجه گران بند 1 زندان گوهردشت کرج همراه با گارد زندان به زندانی سیاسی ارژنگ داودی یورش بردند و او را برای مدت طولانی آماج باتونهای برقی و سایر ابزار شکنجۀ خود قرار دادند.ضربات وحشیانه پاسداربندها و گارد زندان برای مدت طولانی بر گردن،ساق پا،بازو و سایر نقاط حساس بدنش ادامه داشت. بدن این زندانی سیاسی در اثر ضربات باتونهای برقی دچار زخمهایی گردیده و اکثر نقاط بدنش کبود می باشد.
پاسداربندها و گارد زندان در حالی این زندانی سیاسی اسیر و بی دفاع را آماج باتونهای برقی خود قرار می دادند که او چندین روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد و همچنین از مدتها پیش داروی وی را قطع کرده اند و در شرایط بسیار بد جسمی بسر می برد.
شکنجه گرانی که شکنجه های وحشیانه را علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی به اجرا در آورده اند عبارتند از،افسر پاسدار میرزا آقایی (از شکنجه گران و جنایتکارانی است که تا به حال شکنجه های وحشیانۀ وی منجر به شکستن دست ، پا،کتف ،بینی و سر تعداد زیادی از زندانیان بی دفاع و اسیر شده است. همین پاسدار جنایتکار بود که به زندانی بهرام تصویری تجاوز و سپس به او باتون استعمال نمود.این پاسدار درنده خو و وحشی حد و مرزی در شکنجه های جنایتکارانۀ خود نمی شناسد. )پاسداربند بیات و تعدادی از پاسداربند ها و همچنین گارد زندان می باشند.این شکنجه ها در حضور علی حاج کاظم رئیس زندان و فرجی سرپرست اطلاعات زندان صورت می گرفت.
بنابه گفتۀ تاوردی رئیس بند 4 زندان گوهردشت کرج مسئولیت این سالن در اختیار شواری عالی امنیت که مسئول آن جلیلی است و وزارت اطلاعات قرار گرفته است.شورای عالی امنیت دستورات خود را از ولی فقیه علی خامنه ای دریافت می کند.از زمان انتقال زندانیان سیاسی به این بند این سالن بصورت کاملا ایزوله در آمده است . با این اقدام آنها در صدد قطع کامل ارتباط زندانیان سیاسی با درون و بیرون از زندان هستند تا شکنجه های وحشیانه و رفتارهای قرون وسطایی که علیه زندانیان سیاسی روا می دارند به بیرون از زندان درز نکند.
در پی انتقال زندانیان سیاسی به سالن ایزوله شده 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج زندانی سیاسی ارژنگ داودی نیز به این سالن انتقال یافت.از آن زمان داروهای وی را قطع نمودند و به او اعلام کردند که باید نقاضای دارو کند و اگر موافقت شد آن را در اختیار وی قرار خواهند داد.سپس به بهانۀ عدم حضور بر سر آمار و ادامۀ انتشار مطالبش در رسانه های آزاد اقدام به انتقال او به حسینیۀ سلولهای انفرادی بند1 معروف به سگ دونی نمودند.زندانی سیاسی ارژنگ داودی در اعتراض به شرایط قرون وسطایی و انتقالش به سلول انفرادی از همان لحظه اقدام به اعتصاب غذا نمود. او تا به حال در اعتراض به شرایط طاقت فرسا و قرون وسطایی چند بار اقدام به اعتصاب غذا نموده است و آخرین اعتصاب غذای وی 74 روز ادامه داشت.زندانی سیاسی ارژنگ داودی از سال 82 در زندان بسر می برد و تا به حال چند پرونده توسط وزارت اطلاعات علیه وی گشوده شده است.
شکنجه های و حشیانه جسمی و،شرایط طاقت فرسای سلولها انفرادی،اعتصاب غذا و قطع داروهای این زندانی سیاسی جان او را در معرض خطر جدی قرار داده است و به نظر می رسد که بازجویان وزارت اطلاعات قصد حذف زندانیان سیاسی که از حقوق خود دفاع می کنند را دارند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،شکنجۀ وحشیانۀ زندانیان سیاسی در شکنجه گاههای ولی فقیه علی خامنه ای ،سوق دادن آنها به سوی اعتصاب غذا و قطع داروهای آنها را به عنوان یک جنایت محکوم می کند و از دبیر کل، کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
17 بهمن 1389 برابر با 06 فوریه 2011

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: