۱۳۸۹ بهمن ۲۵, دوشنبه

اعتراضات گسترده مردم در شهر اصفهان

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" اعتراضات گسترده مردم اصفهان در چند نقطۀ این شهر شکل گرفت و مردم ضمن راه پیمایی و دادن شعار به حرکت اعتراضی خود ادامه دادند.
بعد از ظهر دوشنبه 25 بهمن ماه تعداد زیادی از مردم اصفهان در نقاط مختلفی اقدام به اعتراضات گسترده نمودند که از جملۀ آنها در خیابان چهار باغ بالا ، نظر شرقی و میدان انقلاب بود. حرکتهای اعتراضی بصورت دسته های چند صد نفره شکل می گرفت و ادامه می یافت.این حرکتها تا غروب ادامه داشت.
حضور گسترده نیروهای سرکوبگر ولی فقیه که تا به حال در این شهر سابقه نداشته و سعی داشتند که از حرکت اعتراضی مردم جلوگیری نمایند بخوبی مشهود بود.بعضی از گزارشها حاکی از حضور نزدیک به 5000 نفر از نیروهای سرکوبگر در میدان انقلاب اصفهان و سایر نقاط بود . یکی از نقاط تجمع نیروهای سرکوبگر در اداره تعاون و خدمات درمانی بعنوان نیروی پشتیبانی بود. نیروهای سرکوبگر سعی داشتند که هر گونه حرکت را از مردم سلب نمایند.روی موبایل ها فوق العاده حساسیت نشان می دادند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
25 بهمن 1389 برابر با 14 فوریه 2011

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: