۱۳۸۹ اسفند ۱, یکشنبه

پرونده سازی جدید و محاکمۀ زندانی سیاسی محمد نیکبخت بر مبنای محاربه


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"پرونده سازی جدید بازجویان وزارت اطلاعات علیه زندانی سیاسی محمد نیکبخت و محاکمۀ وی بر مبنای محاربه در دادگاه انقلاب اصفهان زمینه سازی برای صدور حکم اعدام، در حالی که او 5 سال است که در زندان بسر می برد.
زندانی سیاسی محمد نیکبخت خرداد ماه 88 از بند عمومی زندان اصفهان به سلولهای انفرادی بند الف- ط وزارت اطلاعات زندان دستگرد منتقل شد و تحت شکنجه های وحشیانۀ جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت. او به مدت 20 ماه است که در بند الف-ط وزارت اطلاعات تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان قرار دارد. ازجمله شکنجه هایی که علیه او بکار برده شده است؛آویزان کردن تا بی هوش شدن، شکنجه با کابل و شلینگ ، بستن به میلۀ فلزی به مدت 4 روز پی در پی بدون غذا و حق استفاده از سرویسهای بهداشتی و بی خوابی، شکنجه های شدید روحی و موارد متعدد دیگر می باشد. بازجویان وزارت اطلاعات اقدام به گشودن پروندۀ جدیدی علیه وی نمودند و او را بر مبنیای محاربه محاکمه کرده اند و قصد دارند برای او حکم اعدام صادر نمایند.
زندانی سیاسی محمد نیکبخت 6 ماه را در سلولهای انفرادی بسر برد و سپس به سلولهای 3 نفره در بند الف-ط منتقل شد و در طی این مدت دائم تحت اذیت وآزاها و فشارهای بازجویان وزارت اطلاعات و در شرایط طاقت فرسای این بند مخوف نگهداری می شود.خانواده اش از داشتن ملاقات با وی محروم هستند و از وضعیت و شرایط او بی اطلاع می باشند.
پدر محمد نیک بخت در زندان گلپایگان بسر می برد و مادرش در اثر بی اطلاعی از فرزندش و فشارهای روحی بازجویان وزارت اطلاعات بینایی خود را از دست داده است.
لازم به یادآوری است زندانی سیاسی محمد نیکبخت خرداد ماه 1383 در ارومیه همراه با همسر و فرزند 3 ساله اش دستگیر و به مدت 3 ماه در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات ارومیه تحت شکنجه های وحشیانه در بازداشت بسر برد. سپس او را از زندان اطلاعات ارومیه به بند الف-ط اطلاعات اصفهان منتقل کردند و بیش از 6 ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشت. محمد نیکبخت با پرونده سازی بازجویان وزارت اطلاعات به 8 سال زندان محکوم شد و مدتی بعد به خاطر افشای جنایتها و شکنجه های بازجویان وزارت اطلاعات پرونده جدیدی علیه وی گشوده شد و به 1 سال زندان دیگر محکوم گردید.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،پرونده سازی جدید بازجویان وزارت اطلاعات و محاکمۀ وی بر مبنای محاربه برای صدور حکم اعدام علیه زندانی سیاسی محمد نیکبخت که 5 سال است در زندان بسر می برد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
01 اسفند 1389 برابر با 20 فوریه 2011

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: