۱۳۸۹ بهمن ۱۵, جمعه

انتقال زندانیان سیاسی به شکنجه گاه بند 1 برای مرعوب و مسکوت کردن آنها


بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" در پی موضع گیری قاطعانه زندانی سیاسی ارژنگ داودی علیه رژیم ولی فقیه روز گذشته برای بکار بردن شکنجه های و حشیانه ، طاقت فرسا و غیر انسانی او را به حسینیه بند1 که در آن سلولهای سگ دونی قرار دارد بردند.
روز دوشنبه 14 بهمن ماه حوالی ساعت 14:30 زندانی سیاسی ارژنگ داودی به بهانۀ انتشار مطالبش در رسانه ها و عدم حضور او در آمار از سالن 12 بند 4 به حسینیه سلولهای انفرادی معروف به سگ دونی بند 1 منتقل شد.
شواری عالی امنیت و وزارت اطلاعات که فرامین سرکوبگرانۀ ولی فقیه علی خامنه ای را علیه زندانیان سیاسی به اجرا در می آورد، به اقدامات سرکوبگرانه و ایزولۀ کامل زندانیان سیاسی اکتفا نکرده و با انتقال زندانیان سیاسی به شکنجه گاه بند 1 سعی دارد که زندانیان سیاسی را تحت شکنجۀ قرون وسطایی قرار دهد تا شاید آنها را مرعوب و مسکوت کند.
زندانی سیاسی ارژنگ داودی در هفته های گذشته تحت شدیدترین فشارها قرار داشت و پرونده های مختلفی علیه او توسط بازجویان وزارت اطلاعات گشوده شد.
در حال حاضر علاوه بر زندانی سیاسی ارژنگ داودی ،زندانی سیاسی افشین بایمانی در سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگ دونی زندانی است. درحسینیۀ سلولهای انفرادی معروف به سگ دونی بند1 تعدادی از زندانیان خطرناک قرار دارند ، زندانیان سیاسی از حداقل امکانات اولیۀ انسانی محروم اند .ایجاد محدودیتهای شدید برای استفاده از سرویسهای بهداشتی و امکان استفاده از حمام هر چند هفته یکبار امکان پذیر است،زندانیان سیاسی تحت شکنجه های وحشیانه و ضدبشری قرار داده می شوند و موارد متعد دیگری که علیه زندانیان سیاسی بکار برده می شود.
از مدتی پیش تمامی زندانیان سیاسی به سالن 12 بند 4 انتقال داده شدند ، مسئولیت سرکوب زندانیان سیاسی به عهدۀ شورای امنیت و وزارت اطلاعات سپرده شده است . این دو ارگان سرکوبگر شدیدترین فشارها و محدودیتها را علیه زندانیان سیاسی بکار می برند که از جملۀ آنها ؛ ایجاد شرایط کاملا ایزوله برای زندانیان سیاسی ،قطع ارتباط زندانیان سیاسی با بیرون از زندان وبخصوص با خانواده هایشان ،قطع کامل ارتباط زندانیان سیاسی با سایر زندانیان تا آنجا که حتی پاسداربندها بصورت انفرادی حق تماس با زندانیان سیاسی را ندارند،در روزهای اول انتقال به این سالن، زندانیان سیاسی با همراهی پاسداربندها به بهداری زندان برده می شدند ولی از چند روز گذشته فردی بنام محلاتی معاون بهداری زندان، همراه با تعدادی از پاسداربندها خود شخصا در سالن زندانیان سیاسی حاضر می شود و علائم بیماری را از زندانیان سیاسی می پرسد و سپس اقدام به نوشتن نسخه می کند از این طریق سعی دارد که زندانیان از سالن خارج نشوند و در ارتباط با سایر زندانیان قرار نگیرند.زندانیان سیاسی از داشتن هواخوری محروم هستند و همچنین شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی متعدد دیگری را باید تحمل نمایند.
مسئولیت تمامی زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج به عهدۀ شورای امنیت و وزارت اطلاعات سپرده شده است که بطور مستقیم زیر نظر ولی فقیه علی خامنه ای قرار دارد و افرادی مانند ؛علی حاج کاظم رئیس زندان،علی محمدی معاون زندان،فرجی جانشین اطلاعات زندان و تالیوردی رئیس بند 4 مجریان اعمال سرکوبگرانه و محدودیتهای قرون وسطایی علیه زندانیان سیاسی هستند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ایجاد شرایط کاملا ایزوله برای زندانیان سیاسی ، ایجاد محدودیتهای طاقت فرسا و انتقال آنها به سلولهای انفرادی جهت شکنجه های وحشیانه را به عنوان یک جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
15 بهمن 1389 برابر با 04 فوریه 2011

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: