۱۳۸۹ بهمن ۲۷, چهارشنبه

گزارشی از یکی از دختران شجاع شرکت کننده در اعتراضات گسترده و خونین 25 بهمن ماه در تهران

گزارشی از یکی از دختران شجاع که همراه با مادر و جمعی از زنان دیگر در اعتراضات گسترده و خونین 25 بهمن شرکت داشتند جهت انتشار در اختیار " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار داده شده است. متن ارسالی به قرار زیر می باشد.
روز 25 بهمن بار دیگر فریاد آزادیخواهانه زنان و مردان ایران برعلیه حکومت ظلم و جور در سراسر ایران طنین انداز شد و بار دیگر دیکتاتور از این همه شهامت و شجاعت به خود لرزید .
ساعت 14:40 به سمت میدان انقلاب حرکت کردیم .ترس و وحشت حکومت از مردم بی سلاح آنقدر زیاد بود که در تمامی مسیر مأمور گماشته بودند خیابانها مملو از نیروهای سرکوبگر بسیجی ، گارد و نیروی انتظامی بود بخشی از میدان آزادی را با سیم خاردار بسته بودند تا مانع از حرکت مردم به سمت میعادگاه ( میدان آزادی ) شوند اما مردم مبارز و آزادیخواه از هر راه ممکنی به سمت میدان آزادی حرکت می کردند.
برای جلوگیری از اطلاع رسانی مردم از آنچه در خیابان ها می گذشت تمامی خطوط تلفن همراه را قطع کرده بودند. همگام با جمعیتی 2000 نفری به سمت میدان آزادی در حرکت بودیم . جمعیت از نقاط مختلف با شعار الله اکبر به یگدیگر پیوند می خورد جمعیتی بالغ بر 2-1 میلیون در خیابان ها با صدایی هر چه رساتر شعار مبارک بن علی نوبت سید علی ،مرگ بر دیکتاتور ، مرگ بر خامنه ای ، سر می دادند.
در چهرۀ تک تک نیروها وحشت و سردرگمی از عزم و حضور گسترده مردم دیده می شد. زمانیکه جمعیت با صدای رسا و بلند شعار الله اکبر را سر می داد نیروهای گارد وحشیانه به جمعیت حمله می کردند و مردم را آماج باتونهای خود قرار می دادند .موتور سوارها با موتور وارد جمعیت می شدند و به مردم یورش می بردند .آنها همچنین تیر هوایی و گاز اشک آور شلیک می کردند مردم با روشن کردن سیگار با گازهای اشک آور مقابله می کردند تا نشان دهند هیچ چیز مانع حضور آنها نخواهد شد .
تعدادی از نیروهای سرکوبگر با سلاحشان که به سمت مردم نشانه رفته بودند بر پشت بامها مستقر کرده بودند دریغ از اینکه مردم شجاعانه و تا آخرین نفس ایستادگی می کردند . ببینید ترس حکومت از مردم بی دفاع تا کجا بود که به زنان و مردان سالخورده هم رحم نمی کردند و آنها را آماج باتونها و لگدهای خود قرار می دادند .
چنان وحشتی بر حکومت حاکم شده بود که حتی نوجوانان15- 14 ساله بسیجی را با پنچه بوکس و نانچیکو وارد خیابانها کرده بودند . نیروهای گیج و سردرگم وقتی می دیدند مردم با ضربات باتون و شلیک گلوله میدان را ترک نمی کنند عقده های خود را بر روی اتومبیل ها خالی می کردند پلاک آنها را می کندند و شیشه ها را می شکستند. آنها همچنین تعدادی از مردم را بازداشت و به داخل ون ها منتقل کردند.
به منظور ممانعت از رسیدن مردم به خیابانهای اصلی انقلاب و آزادی ایستگاههای مترو و اتوبوس واحد را بسته بودند. در مسیر انقلاب – آزادی نیروها به ما حمله کردند و ما را با باتون مورد ضرب و جرح قرار دادند .به مادر سالخورده ام رحم نکردند و او را آماج باتونهای خود قرار دادند با باتون به گیجگاه من زدند، دچار سرگیجه شدم در حالیکه تعادل خود را از دست داده بودم با لگد و باتون به کمرم میزدند . با هر باتونی که می خوردیم شعار مرگ بر خامنه ای را با فریادی رسا تر سر می دادیم .
اعتراضات مردم تا پاسی از شب در خیابانهای مختلف تهران ادامه داشت.
گزارشی از یکی از دختران شرکت کننده در اعتراضات روز 25 بهمن ماه
27 بهمن 1389
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
27 بهمن 1389 برابر با 16 فوریه 2011

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: