۱۳۸۷ آذر ۲۰, چهارشنبه

زندانیان سیاسی همزمان هم فعال حقوق بشر است و هم قربانی نقض حقوق آنبنام خدا

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی بدرد آورد روزگار دیگر عضوها رانماند قرار

10 دسامبر برابر با 20 آذر سالروز جهانی حقوق بشر را گرامی داشته و به تمامی جوامع بشری ،بشر دوستان و فعالین حقوق بشر تبریک می گوییم .

درک بشر بدون حقوق آن به همان اندازه حقوق بدون بشر سخت و دور از ذهن است این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند که در اشکال بسیار ابتدائی و اولیه در روز گاران پیشین و چه در دنیای پیچیده و متمدن امروزی است .

اعلامیه جهانی حقوق بشر تلاش بشریت را برای تایید و تبعیت همنوعان است، با این وجود تاریخ تکامل اجتماعی بشر که درگیر تضاد بین النوعی شده است از یک طرف توسط نیروهای شر و ضد بشر که در کار، به ضدو بند کشیدن و به بی راه بردن انسانها هستند بطور دائم تهدید می شوند و از طرفی دیگر توسط نیروهای خیر مشعون از فعالیت و فداکاری و رعایت این حقوق و همچنین مملو و انباشته از قربانیان نسل این حقوق است.

در این میان زندانی سیاسی همزمان هم فعال حقوق بشر است هم قربانی نقض آن،

ما زندانیان سیاسی بند 350 اوین که در این ایام از حق اولیه ملاقات با خانواده هایمان هم محروم هستیم با تمام وجود آرزو می کنیم روز فرا رسد که در جامعه ما حقی از هیچ بشری پایمال نشود.

به امید آن روز؛ زنده باد بشریت ؛برقرارباد حقوق بشر

زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین

19 آذر 1387

زندانیان سیاسی:

علی صارمی،از شرکت کنندگان در مراسم قتل عام زندانیان سیاسی 1367

سید ظهور نبوی چاشمی،مقاه نویس سرزمین آریائی

محمد علی منصوری، از شرکت کنندگان در مراسم قتل عام زندانیان سیاسی 1367

محمد حسن فلاحیه زاده، خبرنگار زندانی

میثاق یزدان نژاد، از شرکت کنندگان در مراسم قتل عام زندانیان سیاسی 1367

انتشار:

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. :003162020193

هیچ نظری موجود نیست: