۱۳۸۷ آذر ۱۵, جمعه

احضار 5 فعال کارگری به دادگاه انقلاب


بنابه گزارشات رسیده از طرح نیشکر هفت تپه شوش، 5 فعال کارگری این شرکت به دادگاه انقلاب دزفول احضار شدند.
فعالین کارگری طی احضاریه ای که از طرف دادگاه انقلاب دزفول برای آنها ارسال شده است و در آن قید شده که می بایست خود را روز شنبه 30 آذر ماه با این دادگاه معرفی کنند.فعالینی که برای روز 30 آذر ماه به دادگاه احضار شده اند عبارتند از : آقایان علی نجاتی، فریدون نیکو فرد،رمضان علي پور،محمد حیدری مهر و جلیل احمدی می باشند.
فعالین کارگری فوق در جریان اعتراضات و اعتصاباتی که برای بدست آوردن حقوق معوقه خود که گاها تا چندین ماه به تعویق افتاده بود و سایر خواسته ها دستگیر و مورد بد رفتاری بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفتند. بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن فعالین کارگری و تن ندادن به خواسته های آنها اقدام به پرونده سازی علیه آنها نمودندو همچنان این پرونده ها را باز نگه داشته است.
از طرفی دیگر کارگران حقوق آبان ماه خود را هنوز دریافت نکرده اند و این مسئله باعث ایجاد فشارهای مضاعف معیشتی بر خود و خانواده هایشان گردیده است.
کارگران به دادگاه انقلاب و سایر ارکانهای سرکوب هشدار داده اند که در صورت لغو نشدن احظاریه فعالین کارگری به دادگاه انقلاب این اقدام را علیه کل کارگران این واحد و به منزله توهین و به محاکمه کشاندن تمامی کارگران نیشکر هفت تپه می دانند و در اعتراض به این احظارها اقدامات اعتراضی را ترتیب خواهند داد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، احضار فعالین کارگری به دادگاه انقلاب و پرداخت نکردن حقوق معوقه آنها را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار خواستار مداخله برای وادار کردن این رژیم به رعایت حقوق کارگران ایران که موظف به اجرای آن است می باشد .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
15 آذر 1387 برابر با 05 دسامبر 2008


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. :003162020193

هیچ نظری موجود نیست: