۱۳۸۷ آذر ۱۸, دوشنبه

زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین خواستار عکس العمل قاطع نهادهای حقوق بشری در برابر اقدامات سرکوبگرانه هستندبنام خدا

سومین هفته متوالیست که ما زندانیان سیاسی بند 350 اوین از ملاقات با خانواده هایمان محرومیم. همانطور که دربیانیه ی قبلی اشاره شده، ریاست 350 ملاقات حضوری را که به گفته ی خودش امتیاز ویژه ی این بند است مشروط به شرکت در نماز جماعت (فرمایشی) و اجباری کرده است و ما این شرط غیرقانونی را نپذیرفتیم و از رفتن به ملاقات غیرحضوری (کابینی) خودداری کردیم. همچنین تمامی مشکلات صنفی و آیین نامه ای ما در بند 350 از زمانی آغازگردید که ریاست بند مذکور ظاهرا خودسرانه تصمیم گرفت که دیگر، بند سیاسی و یا به قول خودش امنیتی را به رسمیت نشناسد و به اشکال مختلف سعی به از هم پاشاندن آن کرد. سیاست ایشان یقینا در سایه ی سیاست عمومی حاکمیت اجرا می شود. نظام حاکم بر ایران بخصوص دستگاه امنیتی قضایی آن با به رسمیت نشناختن فعال سیاسی، جرم سیاسی و در نتیجه زندانی سیاسی و عدم رعایت طرح طبقه بندی زندانیان و جرایم، ناقض یکی از ابتدایی ترین مقولات حقوق بشری و انسانی است که نمونه هایش را ما در اینجا شاهدیم.

در این نقض حقوق باید افزود رنج وارده به خانواده هایی که سه هفته به زندان مراجعه می کنند و نا امید بر می گردند و یا درشهرستانها منتظرحل مشکل ملاقات هستند تا به دیدار ما بیایند.

ما ازکلیه نهادهای حقوق بشری داخلی و خارج از کشور و مراکز حمایت از حقوق زندانیان خواستار عکس العمل قاطع در برابر این اقدامات هستیم تا به حق اولیه خودمان که ملاقات با خانواده هایمان است برسیم.

به امید آزادی همه ی زندانیان

و آزادی همه ی مردم ایران

و پایان عصر زندانها

زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین

16 آذر 1387

زندانیان سیاسی:

علی صارمی،از شرکت کنندگان در مراسم قتل عام زندانیان سیاسی 1367

سید ظهور نبوی چاشمی،مقاه نویس سرزمین آریائی

محمد علی منصوری، از شرکت کنندگان در مراسم قتل عام زندانیان سیاسی 1367

محمد حسن فلاحیه زاده، خبرنگار زندانی

میثاق یزدان نژاد، از شرکت کنندگان در مراسم قتل عام زندانیان سیاسی 1367

انتشار:

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

وضعیت زندانیان فوق را به سازمانهای زیر گزارش گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر

انتشار:

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران


http://hrdai.blogspot.com

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. :003162020193

هیچ نظری موجود نیست: