۱۳۹۱ خرداد ۸, دوشنبه

تکذیب تهمتهای دروغ و ناروا سایت کلمه نسبت به جانباختۀ راه آزادی مردم ایران


زندانی سیاسی کرد رضا شریفی بوکانی طی بیانیه ای اتهامات و اراجیف دروغ سایت کلمه علیه همبندی خود و شهید راه آزادی مردم ایران را تکذیب کرد و جهت انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار داد.
.سایت کلمه در 4 خرداد ماه تحت عنوان " فاجعه در زندان رجایی شهر کرج" اتهامات سخیف ، زننده و ناچسبی علیه شهید راه آزادی مردم ایران که معمولا بازجویان وزارت اطلاعات به زندانیان سیاسی و بخصوص آنهایی که برای آزادی مردم ایران جان خود را فدا می کنند نسبت می دهند ،نوشت .در قسمتی از نوشته های این سایت علیه شهید رادپور چنین می نویسد؛« اما در این بند به اعتیاد به قرص روی آورد» و در جایی دیگر از این مطلب می نویسد: "وی در این مدت با توجه به شرایط خانوادگی و جسمی اش چند بار توبه نامه نوشت و اظهار ندامت کرد" اما سایت کلمه نمی نویسد که چطور ؟ و چگونه به موضوع نوشتن ندامت نامه پی برده است؟اگر بنابه نوشتۀ این سایت ندامت کرده بود حداقل امکان درمان به وی در خارج از زندان  داده می شد و جانش نجات می یافت یااینکه مانند سایرین در نقاط خوش آب و هوا در نقاط شمال کشور اجازۀ ملاقات با فرزند و همسر و مادر پیرش را می دادند.معمولا پیش از این وزارت اطلاعات در مورد شهدای راه آزادی مردم ایران که در زندان به قتل رسانده می شدند مانند امیر حسین حشمت ساران،ولی الله فیض مهدوی ،اکبر محمدی خود وارد می شد و با دروغهای مختلف به طریقی از جنایتهای خود سلب مسئولیت می کرد. جالب این جاست که هنگامی که شهید راه آزادی مردم ایران در شرایط وخیم جسمی بود و بازجویان وزارت اطلاعات او را درمان نمی کردند سایت کلمه حتی یک کلمه در مورد شرایط جانباختۀ راه آزادی ننوشت و حال که او نیست و نمی تواند از خود دفاع کنند چنین اتهامات شرم آوری به او نسبت می دهد.دروغپردازی سایت کلمه باعث شده است که اکثر زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج از این اتهامات سخیف توسط سایت کلمه اعلام انزجار کنند.
متن پیام زندانی سیاسی رضا شریفی بوکانی به قرار زیر می باشد:
منصور رادپور دوران محکومیت خود را با ... از حکم خود به پایان رسانده بود و از حکم اول سه سال داشت که برای بار دوم علیه ایشان پرونده سازی کردند و 5 سال حکم بر او ابلاغ شد بارها به ایشان وعده های دروغ داده بودند که  به شما عفو می دهیم و یا حداقل برا ی چند روزی  به شما مرخصی می دهیم . رادپور با اینکه دو فرزند داشت دختر 15 ساله و یک پسر 11 ساله که هر بار مورد آزارهای روحی قرار می گرفت و اجازۀ ملاقات حضوری به وی داده نمی شد . با توجه به شرایط سخت و اعمال فشارهای زندان بر رادپور و سایر زندانیان سیاسی سالن 12 که 14 ماه است تلفن این سالن قطع می باشد امکان ملاقات حضوری با خانواده خود را ندارند و تحت هیچ شرایطی مرخصی به آنان تعلق نمی گیرد.
با اینکه چنین فشارهایی در این بند هست و آقای منصور رادپور به علت عواقب بازمانده از شکنجه های دوران بازداشت،عدم درمان و فشارهای روحی متاسفانه دچار سکتۀ مغزی می شود و جان خود را از دست داد. این احتمال وجود خواهد داشت بر اساس چنین شرایطی که در بند 12 هست دوباره اتفاق بیفتد
و برخی ها که در مورد آقای رادپور حرفهایی زده اند در حد شایع است و هیچگونه صحتی ندارد،متاسفم برای برخی رسانه ها که چنین دروغهایی را به زبان می آورند ... و باز هم با شکل و شباهتی و با شیوه های گوناگونی به ایشان اتهام وارد می کنند.
هر چند که روز جمعه زندانیان سیاسی سالن 12 برای شادروان منصور رادپور مراسم ختم برگزار کردند از جمله آقای حشمت الله طبرزدی در این مراسم اعلام نمودند که مقصر سکتۀ ایشان را حکومت ،وزارت اطلاعات و مسئولین زندان می داند.
فشارهای بیش از حدی که بر زندانیان و ما است با چنین حوادثی باید روبرو شد هر اتفاقی که برای زندانیان سیاسی پیش بیاید از چشم وزارت اطلاعات و دادستانی تهران آقای دولت آبادی می بینیم که از روز اول تصمیم گرفتند برای زندانیان جنگ اعصاب و  روان بوجود بیاورند ما همه با شادیها و تلخیها در کنار شادروان منصور رادپور زندگی کردیم که بسیار ناراحت کننده بود واز فشارهای حکومتی و غرض ورزیهای وزارت اطلاعات این همبندی عزیز برای همیشه از ما جدا شد.
 روحش شاد و راهش پر روهرو باد،
رضا شریفی بوکانی
زندان رجایی شهر کرج سالن 12
7 خرداد 1391
info@hrdai.net
                  
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: