۱۳۹۱ خرداد ۵, جمعه

نامۀ زندانی سیاسی ارژنگ داودی به دبیر کل ملل متحد در مورد مذاکرات بغداد


نامۀ زندانی سیاسی ارژنگ داودی خطاب به بان کی مون و اعضای 1+5  طرف مذاکره رژیم ولی فقیه در بغداد جهت انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"قرار داده شده است. در بخشی از نامۀ وی آمده است ، از طرف ستم دیدگان سیاسی و خانواده هایشان به اعضای محترم گروه 1+5 ابلاغ فرمایید که انتظار می رود در تمامی مراحل مذاکرات فرعی و اصلی با رژیم ولایت فقیه بطور جدی و خامت  وضعیت حقوق بشری مردم ایران و بخصوص  آزادیخواهان ایرانی بویژه زندانیان سیاسی  و مستقل و ناوابسته به رژیم را مورد توجه قرار دهند .  جناب عالی نیز شخصا با جدیت هرچه تمامتر ترتیبات مقتضی را به نحوی جامعۀ عمل بپوشانید تا احالۀ پروندۀ رفتارهای انسان ستیزانۀ ستمگران حاکم بر کشور جهت اتخاذ تصمیمات شایسته به شورای امنیت سازمان ملل متحد هر چه سریعتر امکان پذیر گردد متن دست نوشته به قرار زیر می باشد:
با یاد خدا
و با درود به تمامی جانثاران راه آزادی بشر
زندان استبداد
باغ آزاد مردم است
و شکنجه و تازیانه و زنجیر
وهنی ساحت آدمی
که معیار ارزشهای او ست
جناب آقای بانکی مون ،
دبیر کل محترم سازمان ملل متحد،
با سلام و احترام
خاطر عالی را مستحضر می دارد  تا سرگردگان باند حاکم بر تهران که پس از مصادرۀ انقلاب فوریۀ 1979 بلافاصله  به سرکوب خونین انقلابیون دست یازیدند  به منظور تداوم بقای خود  بر عریکۀ قدرت غصبی به تئوری ببر مابانۀ "النصرو بل رعب"تمسک جستند.
این تزویرگران شیفتۀ قدرت و تشنگان ثروت که بعد از 34 سال ناکامی  هنوز به اهرمهای قدرت چسبیده و از تاراج خزانۀ کشور سیر نگشته اند تنها راه ادامۀ حیات خود را در اعمال هر چه بیشتر زور و فشار بر مردم به پا خاسته دانسته و در این راه عاوه بر وحشت آفرینی و دهشت افکنی از کشت ها پشت ها ساختند و همۀ مخالفان حکومت ماقبل قرون وسطایی خود حتی آنانی که به شیوه های مسالمت آمیز مبارزه اعتقاد داشتند را با ایراد اتهاماتی چون ضد انقلاب ،ستون 5 دشمن ،جاسوس بیگانگان و ... تکفیر و  تهدید نمودند .
در این رهگذر آنان که نهراسیدند و در برابر ستمگریها ایستادگی به خرج دادند یا در دهۀ 1980 دسته دسته به جوخه های اعدام سپرده شدند و یا در دهۀ 1990 یکان یکان ناپدید گشتند و هرگز اثری از آنها به دست نیامد و از آغاز قرن 21 تاکنون نیز یا دشنه آجین شدند یا به حبس و شکنجه و تبعید گرفتار آمده و اموال ناچیزشان به تاراج رفته است.
این دین فروشان دنیا پرست در بعد خارجی نیز دشمنی های بیفرجام با جهانیان به ویزه کشورهای همسایه را چنان تلیغ و ترویج داده اند که گویی  تنها ماموریت این حکومت جعلی کاشتن تخم کین و تولید نفرت دائمی در میان اقوام و ملل مختلف جهان بویزه منطقۀ پر آشوب خاورمیانه بوده است.
جناب آقای دبیر کل
کدام عقل سلیم می پذیرد حکومتی که آشکارا :
1- به دنبال تسلیحات کشتار جمعی به منظور ترویج هرج و مرج جهانی و باج خواهی است
2-علاوه بر حمایت مالی و تسلیحاتی ازگروهای  تروریستی سراسر جهان خود نیز راسا از امریکای لاتین  تا قلب افریقا مصرانه پیگیر انجام اعمال تروریستی بر علیه دشمنان فرضی و خود ساخته است.
3-بعضی کشورهای عضو سازمان ملل را تهدید به نابودی می کند
4- آرزوی اضمحلال  کشورهای پیشرفته و دمکرات جهان را در سر می پروراند
5- در کلیۀ روندهای مربوط به فرآیند جهانی شدن، مرتجعانه کارشکنی می کند
6-مشخصات بارز آن فساد ریاکاری دروغگویی و چپاولگری است
به چه جیز اخلاقی می تواند پایبند باشد  و آیا هرگز قادر است با مردم بی دفاع کشور بویژه زندانیان سیاسی رفتاری متمداننانه و بشر دوستانه داشته باشد؟!
ستمگران حاکم بر تهران نه تنها اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را به سخره می گیرند و برای قوانین و مقرارت بین المللی ارزشی قائل نیستند بکله همانند تمام استبدادهای عصر سیاه حتی برای قانون اساسی خود نوشته و قوانین موضوعۀ مترتب بر آن نیز کمترین اعتباری قائل نیستند و باتفسیر خود سرانه، از مجموعۀ قوانین  راجعۀ کشور فقط برای برخوردهای  ستیزجویانه با معترضان و مخالفان خود کامگی سوء استفاده می کنند . زیرا به وضوح  کلیۀ  اعضای دستگاهحاکم از صدر تا زیل در هرجای کشور و در هر پست و مقامی باشند مدامی که از جملۀ چاکران باند ولایت فقیه  و از زمرۀ جارچیان بله قربان گوی آن باشند از مصونیت  تام امنیتی بهرمند هستند و هیچ یک از مقامات قضایی - امنیتی راهر گز یارای  برخورد با آنان نبوده و نخواهد بود.
نحوۀ رفتار ناجوانمردانۀ و سلوک غیر اخلاقی با معترضان به مضحکۀ انتخاباتی ژون 2009 که قربانیان آن بعضا با هزار و یک رشتۀ الفت به سرکردگان حکومت وابسته اند به روشنی   به  جهانیان نشان داد حکومتی که در مقابله با خودیها چنین رفتارهای شنیعی از خود بروز می دهد با غیر خودیهای موسوم کافر،ملحد و مرتد که جان مال و ناموسشان را قابل مصادره می داند تاکنون  چگونه رفتار نموده و اینک که کیان خود را در خطر فروپاشی می بیند چه ها خواهد کرد .آیا چنین حاکمیتی هرگز می تواند برای انسانیت کمترین ارزشی متصور باشد و اصولا می تواند اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را به رسمیت بشناسد.
جناب دبیر کل
در کشورهای پیشرفته و دمکرات  جهان افراد صلح دوست و ان . جی . او ها ضد جنگ بر علیه جنگهای احتمالی  تظاهرات به را می اندازندو سیاستهای جنگ طلبانۀ رهبران خود را به چالش می کشندولی مردم همان  کشورها چون از ستم دستگاه حاکم به ستوه آمده اند نتها بی تفاوت می مانندبلکه به امید تغییر اوضاع در دل احساس شادمانی می نمایند یعنی که برای رهایی از شر حکام ستمگر  و لذا تلویحا به استقبال از وقوع جنگ کشیده می شوند.
ما به عنوان وارثان شوکران به دست جنبش 200 سالۀ آزادیخواهی ایرانیان که قویا مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق های ملزم به آن را به عنوان مبنای حقوق شهروند جهانی محترم می شماریم و کلیت آن را سنک بنای فرآیند جهانی شدن برای تحقق نظام واحد  جامعۀ نوین بشری می دانیم برای آیندۀ میهن خویش دو  جنبش بزرگ را مد نظر قرار داده ایم. اول جنبش بدور از خشونت گاندی و دوم " جنبش بدور از انتقام ماندلا" و صمیمانه می کوشیم تا به قدر همت خود بخشی از جنبش جهانی حقوق بشر برای رسیدن به سیاره ای آزاد ،آباد ، دمکراتیک و فارغ از هر گونه تبعیض و تعصب  باشیم.
جناب دبیر کل
به توجه به مطالب ارائه شده که تنها مشتی کوچک  نمونۀ خروار ها خروارمصیبتی است که ما ایرانیان به آنها مبتلایم از جناب عالی به تاکید درخواست می گردد از طرف ستم دیدگان سیاسی و خانواده هایشان به اعضای محترم گروه 1+5 ابلاغ فرمایید که انتظار می رود در تمامی مراحل مذاکرات فرعی و اصلی با رژیم ولایت فقیه بطور جدی و خامت  وضعیت حقوق بشری مردم ایران و بخصوص  آزادیخواهان ایرانی بویژه زندانیان سیاسی  و مستقل و ناوابسته به رژیم را مورد توجه قرار دهند .  جناب عالی نیز شخصا با جدیت هرچه تمامتر ترتیبات مقتضی را به نحوی جامعۀ عمل بپوشانید تا احالۀ پروندۀ رفتارهای انسان ستیزانۀ ستمگران حاکم بر کشور جهت اتخاذ تصمیمات شایسته به شورای امنیت سازمان ملل متحد هر چه سریعتر امکان پذیر گردد
با تجدید احترام ،

زندانی سیاسی ارژنگ داودی
معلم ،نویسنده و شاعر
12 مۀ 2012

info@hrdai.net
                   
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: