۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۸, دوشنبه

اعدام گروهی و قرون وسطایی 9 زندانی، زندان قزل حصار


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" 9 زندانی زندان قزل حصار که روز پنجشنبه به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند صبح امروز به دار آویخته شدند.
روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه حوالی ساعت 5 صبح 9 زندانی که از سالن 1 واحد 2 زندان قزل حصار کرج از روز پنجشنبه تا صبح امروز در سلولهای انفرادی هر لحظه  در انتظار مرگ بسر می بردند ،اعدام شدند. 3 تن از اعدام شدگان برادر بودند.
اسامی اعدام شدگان امروز به قرار زیر می باشد:
1- بهرام نبوی 31 ساله ، 1 سال است که در زندان بسر می برد.او در سالن 1 واحد 2 زندان قزل حصار زندانی بود.
2-بهمن نبوی 29 ساله  از سالن 1 ،واحد 2 زندان قزل حصار کرج و 1 سال است که زندانی می باشد.
3- بهزاد نبوی 26 ساله از سالن 1 واحد2 زندان قزل حصار کرج و 1 سال است که در زندان بسر می برد.
4- مجید دوستی 27 ساله و 1 سال است که در زندان می باشد او در سالن 1 واحد 2 زندان قزل حصار کرج زندانی است
5- رضا گلشن 28 ساله، او در سالن 1 واحد 2 زندان قزل حصار کرج زندانی است
6- مجید مام دهی 31 ساله، او در سالن 1 واحد 2 زندان قزل حصار کرج زندانی است
7- بابک بر آورد 30 ساله، او در سالن 1 واحد 2 زندان قزل حصار کرج زندانی است
8- علی اعلایی 30 ساله، او در سالن 1 واحد 2 زندان قزل حصار کرج زندانی است
9- ابوالفضل نوروزی 28 ساله، او در سالن 1 واحد 2 زندان قزل حصار کرج زندانی است
اکثر اعدامهای گروهی  در ایران بصورت مخفیانه صورت می گیرد و رسانه های دولتی از انتشار خبر آن خوداری می کنند که از جملۀ آنها می توان به اعدام های گروهی 4 و 5 اردیبهشت ماه در زندان قزل حصار کرج اشاره کرد.
این جوانان قربانیان ولی فقیه  در حالی اعدام شدند که ایران توسط سپاه پاسداران تبدیل به ترانزیت مواد مخدر از ایران به سایر نقاط جهان شده است.بخش اعظم اموال مردم  ایران و بخصوص جوانان بجای صرف ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی گردد صرف ساخت مخفیانه بمب اتم ، تروریسم و سرکوب خونین مردم ایران می گردد و یا اینکه بصورت دزدیهای میلیارد تومانی که این روزها یکی پس از دیگری توسط خود مسئولین رژیم ولی فقیه افشا می گردد می شود. جوانان بیکار و بدون آینده به دام سیاه عوامل اطلاعات وسپاه پاسداران که خود وارد کنندگان اصلی مواد مخدر به کشور می باشند می افتند و سپس با دو هدف که یکی تحت لوای مبارزه با مواد مخدر برای پنهان کردن عوامل اصلی خود و دیگری ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است آنها را اعدام می کنند.
آخوند علی خامنه ای ولی فقیه این رژیم سیاست اعدام زندانیان سیاسی و اعدام های گروهی و سرکوب خونین مردم ایران را تعیین می کند و توسط صادق لاریجانی معروف به میر غضب ولی فقیه  که در لیست ناقضین بین المللی حقوق بشر قرار دارد و از جنایتکاران علیه بشریت می باشد احکام اعدام را مورد تایید و دستور اجرای آن را صادر می کند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام های گروهی و قرون وسطایی که به صورت مستمر در زندانهای ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به اجرا در می آید را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار پایان دادن به سکوت در برابر اعدام ها در ایران می باشد و همچنین خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
18 اردیبهشت 1391 برابر با 07 می2012
گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
                  
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است
  
  

هیچ نظری موجود نیست: