۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳, چهارشنبه

بازجویی و شکنجۀ وحشیانه 6 زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" 6 زندانی سیاسی کرد زندان ارومیه با دست بند و پابند و ضرب و شتم به اتاق  بازجویی برده شدند  و مورد شکنجه بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفتند.
روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه حوالی ساعت 09:00 صبح 6 زندانی سیاسی زندان ارومیه به اتاق بازجویی برده  شدند.4 تن از زندانیان سیاسی از رفتن به اتاق بازجویی و شکنجه خوداری کردند که متعاقب آن گارد زندان به آنها یورش برده و با ضرب و شتم وحشیانه و زدن دست بند و پابند آنها را به اتاق بازجویی منتقل کردند.
بازجویی و شکنجۀ این 6 زندانی سیاسی از ساعت 09:00 آغاز و تا ساعت 14:00 ادامه داشت پس از آن 5 زندانی به بند زندانیان سیاسی بازگردانده شدند و یکی از آنها به نام علی حسن اندی که در اثر شکنجه بدن وی دچار جراحات و کبودی شده بود به نقطۀ نامعلومی منتقل کردند.
اسامی زندانیان سیاسی کرد که مورد شکنجۀ وحشیانۀ جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات برای  چندین ساعت قرار گرفته بودند به قرار زیر می باشد:
1-زندانی سیاسی علی احمد سلیمان 35 ساله که به مدت 6 سال در زندان ارومیه زندانی می باشد.این زندانی از رفتن به اتاق بازجویی و شکنجه امتناع ورزیده بود.
2- زندانی سیاسی جهانگیر بادو زاده 47 ساله محکوم به 20 سال زندان و 9 سال است که در زندان ارومیه زندانی است.او از رفتن به اتاق بازجویی و شکنجه خوداری کرده بود که مورد ضرب و شتم وحشیانه گارد قرار گرفت.
3- علی حسین اندی 25 ساله محکوم به 5 سال زندان و 4 سال است که زندانی می باشد.این زندانی سیاسی همانند سه همبندی دیگرخود از رفتن به اتاق بازجویی و شکنجه خوداری کرده بود که مورد شکنجه های وحشیانه قرار گرفت.
4-ناصر جعفری 22 ساله و به 12 ماه زندان محکوم شده است و 8 ماه است که در زندان بسر می برد.این زندانی از رفتن به اتاق بازجویی و شکنجه خوداری نمود که مورد شکنجۀ گارد زندان و بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت
5- سید جمال محمدی 37 ساله محکوم به 4 سال زندان  می باشد.
6- جمیل رشیدی 40 ساله محکوم به 18 ماه زندان و 6 ماه است که در زندان ارومیه زندانی است
شکنجه و بازجویی 6 زندانی سیاسی فوق بدلایل واهی و دروغین داشتن ارتباط با بیرون از زندان،تبلیغ در درون زندان و برگزاری جلسه در زندان می باشد. زندانیان سیاسی ارومیه بطور مدام مورد بازجویی و شکنجه در زندان ارومیه قرار می گیرند
سیاست اعدام زندانیان سیاسی و اعدامهای گروهی ،سرکوب خونین مردم ایران و شکنجۀ زندانیان سیاسی در زندانها توسط آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم تعیین  می شود و توسط  آخوند صادق لاریجانی میر غضب و منصوب وی در قوۀ قضاییه و وزارت اطلاعات به اجرا گذاشته می شود.فردی که خود را علیرضا می نامد از بازجویان وشکنجه گران وزارت اطلاعات است که در زندان ارومیه مستقر است و بطور مستمر زندانیان سیاسی این بند را مورد بازجویی،ضرب و شتم وشکنجۀ روحی  قرار می دهد و در موارد متعددی آنها را به سلولهای انفرادی منتقل می کند و در  مواردی هم اقدام به تبعید آنها به سایر استانهای کشور می نماید .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،بازجویی ، شکنجۀ جسمی و روحی ، توهین و تهدید زندانیان سیاسی توسط بازجویان وزارت اطلاعات را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پروندۀ جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
  فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
13 اردیبهشت 1391 برابر با 2 می 2012

گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است
   

هیچ نظری موجود نیست: