۱۳۸۹ اسفند ۱۶, دوشنبه

مبارزۀ مردم ایران را ارج می نهم و روز جهانی زن را گرامی می دارم (ارژنگ داودی)


دست نوشته ای از زندانی سیاسی ارژنگ داودی به مناسبت روز جهانی زن خطاب به شیر زنان قهرمان ایران زمین که با ایستادگی و تحمل رنج و محنت همانند کوهی استوار از برابری حقوق خود کوتاه نیامده اند و برای آن هر بهایی را پرداخته و می پردازند جهت انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران " قرار گرفته است. متن پیام به قرار زیر می باشد:
روزگار غریبی ست نازنین
ولی از یاد مبر که ما
که من و تو
انسان را رعایت کرده ایم
خود اگر شاهکار خدا بود یا نبود
از غارزندان رجایی شهر نقد 4 دخمۀ 12 سیاهچال 29
درود می فرستم به پیشگاه بلند تمام زنانی که درطول دوران های خفقان دار تاریخ جدابندی انسان ، قهرمانانه به پا خاستند و بی باکانه تابوهای سخت جان سنت های فرتوت را در هم شکستند .
و شادباش می گویم فرارسیدن روز جهانی زن را به حضور یکایک زنان در اقصی نقاط گیتی به ویژه زنان مبارزی که نابرابری ها را تاب نمی آرند و دوشادوش مردان ستم ستیز برای محو تمامی اشکال تبعیض به رشادت قد برافراشته و عزم جزم کرده اند که تا سالم و یکپارچه نمودن جامعۀ مخدوش و دوپارۀ بشری از بذل هیچ تلاشی مضایقه ندارند.
فرصت را غنیمت شمرده و درود می فرستم به پیشگاه مبارک تمامی جانباختگان و جان برکفانی که به ویژه در سی سال گذشته در برابر سیطرۀ سیاه بلاهت حاکم پرچم پرافتخار پایداری را جانانه برافراشته نگاهداشته اند و سپاس می گویم به تمامی آنانکه در سراسر سرزمین اهورایی ایران در تقابل با نیروهای اهریمنی نظام ستم شیخی خطر می کنند و از جان مایه می گذارند و قهرمانانه به اعتراض برمی خیزند
به جان، حق گذارم و منت پذیر
از غار زندان رجایی شهر دستان امیدوار خود را صمیمانه به سوی تمامی انسانهای آزادیخواه ، دموکرات منش و نیک اندیش جهان به ویژه ایرانیان و ایرانی تباران در داخل و خارج از مام میهن دراز می کنم و از سیاهچاله های زندان بی پیرایه از صمیم جان بلند و رسا فریاد برمی آرم که ؛
همه تان را دوست دارم
روی ماه همه تان را می بوسم
و برای ساختن یک ایران آزاد ، یک ایران آباد روی همه تان حساب می کنم
اهورا مزدا نگاهدار ایرانیان و نگاهبان ایران زمین باد
یزدان پاک به تلاش های هماهنگ ما اونقدر فروونی و اونقدر فزونی می بخشه که بتونیم از خودمون و از سرزمین اهوراییمون به خوبی نگهداری کنیم
مبارزۀ مردم ایران را ارج می نهم و روز جهانی زن را گرامی می دارم .
پیش به سوی انقلاب دموکراتیک ایرانیان
ایران هرگز نمی میرد
ارژنگ داودی
زندان رجایی شهر
سه شنبه 17 اسفندماه 1389 برابر با 8 مارس 2011

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست: