۱۳۸۹ اسفند ۲۶, پنجشنبه

تهدید به اعدام زندانیان بی دفاع توسط جعفری دولت آبادی برای سرپوش گذاشتن بر کشتار بی رحمانۀ آنها


بنابه گزارشات رسیده "به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" تهدید به اعدام زندانیان قزل حصار توسط عباس جعفری دولت آبادی و همچنین قطع آب ، برق و غذا بر روی زندانیان زندان قزل حصار.
چهارشنبه 25 اسفند ماه جعفری دولت آبادی در زندان قزل حصار حاضر شد و زندانیان قزل حصار را تهدید نمود که به زعم او زندانیانی که در این ماجرا مقصر بوده اند را اعدام خواهیم کرد.جعفری دولت آبادی که از جنایتکاران علیه بشریت و در لیست سیاه ناقضین حقوق بشر قرار دارد در حالی زندانیان اسیر و بی دفاع را تهدید به اعدام می کند که درغروب سه شنبه و بامداد چهارشنبه مأمورین سرکوبگر ولی فقیه آنها را به گلوله بستند و صدها نفر از آنها را کشته و زخمی نمودند.
گزارشها حاکی از آن است که مأمورین سرکوبگر ولی فقیه نیمه شب سه شنبه از سه برج زندان که مشرف بر واحد 2 و 3 است زندانیان بی دفاع و اسیر را زیر آتش گلوله های خود قرار دادند و ده ها نفر در اثر شلیک وحشیانه به قتل رساندند و بیش از 100 نفر زخمی شدند.
از طرفی دیگر از روز گذشته آب،برق و تلفنها بر روی زندانیان قطع شده و همچنین از دادن غذا به زندانیان خوداری می کنند.در حال حاضر زندانیان در سرمای شدید قرار دارند .شیشه های واحد شکسته شده است و وسایل گرمایی آنها خاموش می باشد.
برای جلوگیری از مشخص شدن آمار کشته شدگان و اسامی آنها و همچنین تعداد و نام زخمی شدگان تماس تلفنی حتی بر روی کارکنان زندان هم قطع می باشد.نیروهای گارد ویژه که از زندانهای اوین ، گوهردشت ، ندامتگاه و ..... به آنجا گسیل شده اند بصورت گسترده در زندان حضور دارند و شرایط زندان هنوز متشنج می باشد. حضور رئیس سازمان زندانها و سایر سرکوبگران و تهدید زندانیان به اعدام هنوز از تشنج در درون زندان نکاسته است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به تهدیدات عباس جعفری دولت آبادی و سایر ناقضین حقوق بشر در قوۀ قضاییه مبنی بر اعدام زندانیان زندان قزل حصار قویا هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارسال یک هیئت تحقیق بین المللی به منظور تحقیق کشتار زندانیان بی دفاع در زندان قزل حصار توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
26 اسفند 1389 برابر با 17 مارس 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل ملل متحد
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: