۱۳۸۹ اسفند ۱۹, پنجشنبه

ادامۀ عدم درمان و قرار گرفتن بازاری زندانی در آستانۀ مرگ


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"بازاری زندانی محسن دکمه چی در وضعیت بسیار وخیمی بسر می برد. او دیگر قادر به خوردن غذا نیست و بشدت ضعیف شده و به سختی قادر به حرف زدن است.
روز پنجشنبه 19 اسفند ماه بازاری زندانی محسن دگمه چی با وضعیت وخیمی جسمی و در حالی که بر روی صندلی چرخدار نشسته بود برای ملاقت کابینی با خانواده اش آورده شد. او به سختی قادر به حرف زدن بود و حرفهایش برای خانواده اش به سختی قابل فهم بود حتی قادر به نگه داشتن سرش نبود. شکم وی متورم و وزن او نسبت به هفتۀ گذشته بنابه گفتۀ خانواده اش نصف شده بود. بازاری زندانی از شدت درد جانکاه قادر به استراحت نیست او از مدتی پیش دیگر قادر به غذا خوردن نیست و وضعیت جسمی او بصورت تصاعدی در حال وخیم شدن است.
خانواده اش شاهد مرگ تدریجی عزیز خود هستند ولی قادر به کمک کردن به او نیستند. خانواده آقای دکمه چی بصورت روزانه به مراکز مختلف رژیم ولی فقیه مراجعه می کنند اما آنها این خانواده را از ارگانی به ارگان دیگری احاله می دهند.خانواده آقای دکمه چی به دفتر صادق لاریجانی مراجعه کردند و وضعیت عزیز خود را با آنها در میان گذاشتند ولی به آنها جواب داده شد که این نهایتا به خود دادستان بر می گردد. جعفری دولت آبادی بیش از 5 ماه است که به این خانواده وعده و وعیدهای دروغین می دهد.
بازاری زندانی محسن دکمه چی در حالی که پزشک قانونی اعلام کرده است که دچار بیماری صعب العلاج است و قادر به تحمل حبس نیست و همچنین پزشک معالج وی بیش از 3 ماه است که کتبا اعلام کرده که باید به سرعت مورد شیمی درمانی قرار گیرد و نیاز به 6 ماه مرخصی استعلاجی دارد با این وجود بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی از انتقال وی به بیمارستان و شیمی درمانی او همچنان ممانعت به عمل می آورند
یکی از شیوه های ضد بشری و غیر انسانی که رژیم ولی فقیه علی خامنه ای از طریق قوۀ قضاییه و وزارت اطلاعات در حال اجرای آن است حذف فیزیکی زندانیان سیاسی از طریق عدم درمان آنها است . در حاضر علاوه بر بازاری زندانی محسن دکمه چی زندانیان سیاسی هادی عابدی باخدا ، منصور اسالو،سعید متین پور،شیر محمد رضایی،علی عجمی،ماشالله حائری و زندانیان دیگر در شرایط وخیم جسمی بسر می برند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، عدم درمان زندانیان سیاسی که در شرایط وخیم جسمی بسر می برند و سوق دادن آنها بسوی مرگ تدریجی توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
19 اسفند 1389 برابر با 10 مارس 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: