۱۳۸۹ اسفند ۱۵, یکشنبه

گرامی باد یکصدمین سال روز جهانی زن


به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن نماد مهر و عطوفت ، صلح و آزادی ، بیداری و شجاعت
در آستانه یکصدمین سال روز جهانی زن قرار داریم روز قیام و مبارزه سیاسی و اجتماعی زنان علیه تبعیض، روز مبارزه در راه رسیدن به آزادی و برابری.
به استقبال روز جهانی زن پیام آوران صلح و پرچمداران آزادی و عدالت می رویم روز زنان آزاده ای که همواره در طول تاریخ در صف مقدم مبارزه با استبداد و بی عدالتی سینه سپر کرده اند و پیام رهایی شان را در جهان طنین انداز، روزی که هیاهو و آتش درون زنان زبانه می کشد تا بر زن ستیزان فریاد بر آرند که :
زن شدیم تا نگذاریم بر سرمان بکویند و جسممان را به زیر مشت و لگد
زن شدیم تا نگذاریم به احساسمان ، به قلبمان زور بگویند
زن شدیم تا نگذاریم ما را به جنس دوم بخوانند
زن شدیم تا نگذاریم سنگسارمان کنند
زن شدیم تا نگذاریم به جرم آزادیخواهی سرکوبمان کنند
زن شدیم تا حقوق از دست رفته خویش را باز پس بگیرم
ما زن شدیم که نه بگوییم ، نه بگوییم به غیرت کور و تعصبات بیجا
روز جهانی زن را گرامی می داریم روز زنانی چون زنان محنت کشیده ایران زمین که سالهاست در چنگال رژیم اهریمن و زن ستیز حاکم بر ایران به اسارت گرفته شدند زنانی که گاه و بیگاه به جرم بی حجابی و بد حجابی در خیابان ها مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند.
زنانی که در بیدادگاهها به جرم حمایت از حقوق خویش به احکام سنگین و طولانی مدت حبس محکوم می شوند . روز شیرزنانی که به جرم حمایت از مادران عزادار ماهها در سیاهچالهای رژیم پلید و زن ستیز حاکم بر ایران به اسارت گرفته شدند.
روز شجاع زنانی چون نسرین ستوده که به جرم دفاع از حقوق انسانها به مسلخ کشانده شده اند.
روز آزاد زنانی چون فرح واضحان، عاطفه نبوی، ، مهدیه گلرو، شبنم مددزاده، بهاره هدایت ، نازیلا دشتی ، کبری بنازاده و.... روزبزرگ زنانی چون شیرین علم هولی ، زهرا بهرامی که به جرم آزادیخواهی به چوبۀ دار زن ستیزان آویخته شدند.
روز گردآفرید زنانی چون ندا که در راه آزادی مردم ایران در خیابان ها به خون خویش غلتیدند و روز پاکدامن زنانی که در سیاهچالهای رژیم ولی فقیه بدست نیروهای منفور این رژیم مورد بدترین شکنجه های جسمی و روحی قرا گرفتند .
روز زنانی که جسمشان در خیابان ها و کوچه ها در زیر ضربات باتون ، مشت و لگد نیروهای سرکوبگر به درد آمد ، خم به ابرو نیاوردند استوارتر از همیشه با مشت های گره کرده و صدایی رسا ایستادند تا بنیان استبداد و زن ستیزی را از جا براندازند.
در گرامیداشت یکصدمین سال روز جهانی زن در بعداز ظهر 17 اسفندماه در خیابان فاطمی چهاراه امیرآباد گرد هم می آییم تا تبعیض جنسیتی را محکوم و بر برابری حقوقمان درتمامی عرصه های سیاسی ، اجتماعی واقتصادی پافشاری کنیم.
دلاور زنان : زندگی زنده به جنگ و انقلاب، زندگی زنده به فریاد شماست
فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران همچون سالهای گذشته تمامی اعمال منفور و ضد انسانی رژیم زن ستیز حاکم بر ایران را که سالهاست در حق زنان سرزمینمان روا می دارد اعمالی که زنان را جنس دوم قلمداد می کند تا هویت انسانی را از زنانمان بستاند محکوم می کنیم . ما در این روزتبعیض، بازداشت ، شکنجه ، تجاوز ، صدور احکام ضد انسانی سنگسار و اعدام زنان را به جرم زن بودن ، آزادیخواهی و حق تصمیم گیری در سرنوشت خویش را محکوم می کنیم و از تمامی انسانهای آگاه و آزاده می خواهیم تا در این راه همراه و همگام زنان و یاران بیدارمان شوند.
بخش زنان فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران
15 اسفند 1389


http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست: