۱۳۸۹ فروردین ۱۱, چهارشنبه

یکی از هموطنان بهائی بیش از 3 ماه در بلاتکلیفی بسر می برد

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،پیام ولی یکی از هموطنان بهائی که در جریان دستگیریهای روز عاشورا دستگیر و به بند سپاه در زندان گوهردشت کرج منتقل شد و از آن زمان تاکنون در بلاتکلیفی بسر می برد.

آقای پیام ولی بدلیل اعتقادات مذهبی اش به بهائیت در جریان دستگیریهای گسترده عاشورا دستگیر و به بند سپاه که در دست بازجویان وزارت اطلاعات می باشد انتقال یافت او برای چند هفته تحت بازجوئی و فشارهای جسمی و روحی قرار داشت که وی را وادار به اعترافات دروغین جهت پرونده سازی نمایند. سپس او را از بند سپاه به بند 4 زندان گوهردشت کرج منتقل شد و در حسینیه این بند که چند برابر ظرفیت آن زندانی جای داده اند قرار دادند . زندانیان برای استراحت باید بصورت کتابی کنار هم بخوابند. آنها زمین خواب هستند و از داشتن پوشش کافی برای استراحت محروم هستند.

بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن آقای پیام ولی او را مجددا 10 روز مانده به عید نوروز به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل کردند و دور جدید بازجوئیها و شکنجه های شدید روحی علیه او آغاز گردید. این بازجوئیهای و فشارهای روحی تا 2 فروردین ماه ادامه داشت و مجددا او را به بند 4 زندان گوهردشت کرج منتقل کردند.

آقای پیام ولی علیرغم گذشت بیش از 3 ماه از دستگیری و بازداشتش به صرف داشتن اعتقادات مذهبی به بهائیت در بلاتکلیفی بسر می برد.از طرفی دیگر او را دائم به اطلاعات زندان می برند و وی را مورد تهدید قرار می دهند که علت دستگیری و بازداشتش را نباید با سایر زندانیان در میان بگذارد و از داشتن ارتباط با سایر زندانیان و بخصوص زندانیان سیاسی خوداری کند در غیر اینصورت عواقب آن متوجه وی خواهد شد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری ، قرار دادن در سلول انفرادی ،شکنجه این زندانی به دلیل داشتن اعتقادات مذهبی به بهائیت که یک امر شخصی افراد است را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری و مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای آزادی این زندانی است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
11 فروردین 1389 برابر با 31 مارس 2010

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

دیدبان حقوق بشرhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: