۱۳۸۸ اسفند ۲۷, پنجشنبه

ادامه تجمعات خانواده های دستگیرشدگان و آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،خانواده های دستگیر شدگان و مردم در مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی عزیزانشان شدند.

روز پنجشنبه 27 اسفند ماه از ساعت 18:00 تعداد زیادی از خانواده های دستگیر شدگان و مردم در مقابل زندان اوین تجمع کردند و در انتظار آزادی عزیزانشان بسر می بردند.در آستانه سال نو خانواده ها که در مقابل زندان اوین تجمع کرده اند . چشم های آنها به درب اصلی زندان اوین دوخته شده است تا شاید عزیز آنها یکی از کسانی باشد که از آن در مخوف زندان اوین خارج می شود.تعداد کسانی که امشب مقابل زندان اوین تجمع کرده اند به صدها نفر می رسید.خانواده ها در یک حالت بلاتکلیفی و انتظاربسر می برند .البته این شیوه تصادفی نیست بلکه سعی دارند تا آخرین لحظه خانواده ها را در بی اطلاعی و انتظار و تحت فشار روحی قرار دهند.

امشب هم همانند شبهای گذشته با ایستادگی و پافشاری خانواده ها تعدادی دیگری از زندانیان سیاسی آزادی شدند و به آغوش گرم خانواده های خود بازگشتند.خانواده هایی که عزیزانشان آزاد می شدند آنها را در آغوش می گیرفتند و اشک شوق از چشمانشان جاری می شد. همزمان صدای دست زدن و سوت کشیدن بقیه خانواده ها فضای اختناق آمیز را در هم می شکستند.

از جمله کسانی که امشب آزاد شدند خانم الهام احسنی از حامیان مادران عزادار می باشد. او روز 19 بهمن بایورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و 38 روز را در بند مخوف 209 زندان اوین بسر برد.

خانواده ها در طی شبهای اخیر تا بعد از ساعت 24:00 در مقابل زندان این در انتظار آزادی عزیزانشان بسر می برند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
27 اسفند 1388 برابر با 18 مارس 2010http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel. : 0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: