۱۳۸۸ اسفند ۱۶, یکشنبه

یورش وحشیانه گارد زندان به زندانیان بی دفاع زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دور جدیدی از یورشهای گارد زندان به زندانیان بی دفاع در زندان گوهردشت کرج آغاز شده است.

روز یکشنبه 16 اسفند ماه حوالی 08:00 صبح بیش از 40 نفر از نیروهیا گارد زندان به زندانیان بی دفاع بند 1 زندان گوهردشت یورش بردند. زندانیان را با ضرب وشتم و توهین به هواخوری منتقل کردند وآنها را چند ساعت در هوای سرد نگه داشتند به زندانیان اجازه داده نشد که لباسهای گرم خود را بپوشند.زندانیان همچنین در طی مدتی که در سالن هواخوری قرار داشتند امکان استفاده از سرویسهاس بهداشتی از آنها سلب شده بود.

پس از ضرب و شتم و مورد توهین قرار دادن زندانیان گارد زندان به سلولهای زندانیان یورش بردند و آنها را مورد بازرسی وحشیانه خود قرار دادند و حداقل امکانات موجود زندانیان که توسط خانواده های آنها تامین شده بود و یا از فروشگاه زندان خریداری کرده بودند را با خود بردند و یا تخریب کردند.از جمله وسائلی که گارد زندان با خود بردند ،کارت تلفن،مواد غذائی،عکس خانوادگی زندانیان و موارد دیگر. این یورش که از ساعت 08:00 صبح شروع شده بود تا ساعت 12:00 ادامه داشت.یورشها به فرمان دهی حسن آخریان رئیس بند و سمیعی نژاد فرمانده گارد صورت گرفت.

از طرفی دیگر محدودیتها و فشارهای علیه زندانیان بند 1 شدت گرفته است و ملاقاتهای زندانیان را به حالت تعلیق در آورده اند.دو زندانی احمد قائمی و کیومرث شکری نسبت به شدت گرفتن اقدامات سرکوبگرانه اعتراض کردند که با یورش وحشیانه و ضرب وشتم حسن آخریان،میرزائی، آقائی و افسر نگهبان شیخانی و زینالی قرار گرفتند. شرایط این بند در حال حاضر به شدت متشنج می باشد.

تاکنون به بدلیل یورشهای وحشیانه،شکنجه های غیر انسانی و محدودیتها در این بند زندانیان 3 بار اقدام به آزاد سازی این بند نمودند و پس از رسیدن به خواسته های خود شرایط بند به حالت عادی خود بازگشته است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش و حشیانه گارد زندان به زندانیان بی دفاع و مورد ضرب وشتم قرار دادن آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایتهای مستمر و سازمان یافته در زندانیهای رژیم ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

16 اسفند ماه برابر با 7 مارس 2010

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: