۱۳۸۸ اسفند ۱۵, شنبه

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران روز جهانی زن را گرامی میدارد

روز جهای زن در حالی فرا می رسد که سایه سیاه استبداد حراسان و مضطرب حاکم بر کشورمانم برای حفظ حاکمیت نامشروع خود مرتکب جنایتهای بیشماری شده است.یکی از قربانیان اصلی این جنایتها در طی این مدت دختران و زنان ایرانی بوده اند. زنانی که در طی سالیان حاکمیت این رژیم حقوق اولیه آنها سلب شده است و قوانین زن ستیز،مجازاتهای ضدبشری،سلب حق انتخاب در زندگی روزمره ،تحقیر و توهین و هزاران موارد دیگر بر آنها حاکم کرده اند و عملا سعی داشته که از آنها انسانی درجه 2 درجامعه بسازند . تبعیض جنسیتی علیه آنها حد و مرزی باقی نگذاشته است و هر بار به شکل جدیدی ظاهر می شود.

در جریان اعتراضات گسترده مردم ایران نوک تیز حملات و خشونت به سوی دختران و زنان آزاده نشانه رفته بود.با باتون و سایر ابزار سرکوب آنها را آماج ضربات خود قرار می دادند ولی نه تنها آنها را نتوانستند مرعوب و به گوشه براند بلکه همانند کوهی استوار بر حق و حقوق خود پایداری کردند .این صحنه های افتخار آفرین زنان ایرانی، جهان را به حیرت واداشته است.

لحظات آخر شهید راه آزادی ندا آقا سلطان با چهره ای معصوم و چشمانی باز مظلومیت ملتی را به جهانیان به نمایش گذاشت. او صدای مردم ایران در جهان شد و جهانی را علیه قصاوت و بیرحمی این رژیم برانگیخت. شکنجه ،تجاوز و قتل و سوزاندن اجساد آنها مانند ترانه موسوی نشان از عمق درنده خوئی و ترس و وحشتی که این رژیم از زنان دارد. از طرفی دیگر نشان داد که زنان ایرانی علیرغم سرکوب خونین و وحشیانه پیشرو مبارزات دمکراسی خواهانه مردم ایران هستند و در صفوف اول مبارزه برای آزادی قرار گرفته اند.

زن ستیزان، با به گلوله بستن و زیر شکنجه به قتل رساندن مردم قصد حاکم کردن اخنتاق را داشتند. اما مادرانی که جگرگوشهای خود را از دست داده بودند نه تنها به کنج منزل به عزا و شیون ننشستند بلکه فعالانه با تشکیل گروههای مادران عزادار به اعتراضات علیه کشتار و شکنجه و دستگیری پرداختند و خواستار محاکمه آمرین و عاملین کشتارها و آزادی زندانیان سیاسی شدند. مادران عزادار بارها آماج باتونها نیروهای سرکوبگر قرار گرفتند ودستگیر شدند ولی از خواست به حق خود کوتاه نیامدند. آنها تا به حال بهایی سنگینی پرداختند و در حال حاضر 7 تن از حامیان آنها نزدیک به 4 هفته است که در بند مخوف 209 تحت بازجوئی و شدیدترین فشارهای روحی قرار دارند. که اسامی آنها به قرار زیر می باشد ؛ام بنین ابراهیمی،الهام احسنی،ژیلا کرم زاده مکوندی ،دکتر لیلا سیف الهی ، فاطمه رستگاری ،منیژه طاهری و فرزانه زینالی می باشند.

در حالی در آستانه روز جهانی زن قرار داریم که تعداد زیادی از زنان که در عرصهای مختلف جامعه فعال بودند دستگیر و در اسارت بسر می برند. مادران،روزنامه نگاران،فعالین حقوق بشری،دانشجوئی، اجتماعی و شرکت کنندگان در اعتراضات اخیر می باشند که از جمله آنها،مهدیه گلرو،مریم ضیاء،سعیده میرزائی،شیوا نظر آهاری،محبوبه کرمی،هنگامه شهیدی،زهرا اسدپور گرجی،عاطفه نبوی ،مهری نبوی وتعداد زیادی دیگر می باشند.

هرچند که زنان با دردها و محنتهای فراوانی مواجه بودند و هستند ولی تا به حال دستاوردهای زیادی کسب کرده اند. و در تلاشی پیگیر و مستمر برای رسیدن به حقوق برابر خود در تمامی عرصه های سیاسی و اجتماعی جامعه فعال هستند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،7 مارس روز جهانی زن را گرامی میدارد و به زنان جهان و بخصوص زنان ایرانی این روز را تبریک می گوید.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

16 اسفند ماه برابر با 7 مارس 2010


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: