۱۳۸۸ اسفند ۲۶, چهارشنبه

اعتصاب غذای مریم ضیاء از فعالین کودکان در بند زنان زندان اوین

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق و دمکراسی در ایران،مریم ضیاء از فعالین کودک در اعتراض به عدم آزادی و انتقال پرونده اش به شعبه 28 دادگاه انقلاب برای طولانی کردن پروسه و ممانعت از آزادیش از ظهر امروز با اعلام کتبی به مسئولین زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد.

روز چهارشنبه 26 اسفندماه پرونده خانم ضیاء از فعالین کودک از دادگاه انقلاب شهر ری به شعبه 28 دادگاه انقلاب منتقل شد. در آنجا به آقای حیات غیبی گفته شد که همسرش می باید در زندان در انتظار محاکمه باقی بماند.این در حالی است که سند منزل آنها در توقیف می باشد و او می بایست 18 اسفند آزاد می شد. ولی نو فرصتی بازپرس شعبه 11 شهر ری با اعلام اینکه تحت فشار بازجویان وزارت اطلاعات می باشد و اجازه آزادی او را ندارد از صدور حکم آزادی او خوداری کرد.

خانم مریم ضیاء از فعالین کودک در اعتراض به عدم آزادیش که بدستور بازجویان وزارت اطلاعات صورت گرفته است و همچنین انتقال پرونده اش به شعبه 28 دادگاه انقلاب برای طولانی کردن پروسه آزادیش، از ظهر روز چهارشنبه 26 اسفند ماه با اعلام کتبی به مسئولین زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد و اعلام کرد تا رسیدن به خواسته های خود به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد .خانواده خانم صیاء مسئولیت هر اتفاقی برای خانم مریم ضیاء به عهده بازجویان وزارت اطلاعات و قوه قضائیه می داند.

این در حالی است که دو فرزند او بی صبرانه در انتظار آزادی مادرشان بسر می بردند تا شب عید را در آغوش گرم مادر قرار گیرند ولی بعد از 2 هفته فشار روحی و جنگ روانی علیه این خانواده و در آستانه روز عید موضوع محاکمه را پیش کشیدند تا خانم ضیاء را از بودن در کنار کودکانش محروم کنند.

بازجوئی که خانم ضیاء را در طی این مدت تحت شکنجه های شدید روحی قرار داده بود تا اتهامات نسبت داده شده را بپذیرد و علیرغم توقیف سند منزل مانع آزادی او است فردی به نام یاسری می باشد او در شهر ری مستقر است و بازجوئی کسانی که در شهر ری دستگیر می شوند را به عهده دارد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری و ادامه بازداشت فعالین کودک و ممانعت بازجویان وزارت اطلاعات از آزادی او و وادار کردن وی به اعتصاب غذا را محکوم می کند و از یونیسف،کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای آزادی فعالین کودک در ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
26 اسفند 1388 برابر با 17 مارس 2010

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

یونیسف

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین المللhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel. : 0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: