۱۳۸۸ اسفند ۲۴, دوشنبه

صدها نفر از خانواده ها و مردم در مقابل زندان اوین تجمع کردند

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدها نفر از خانواده های دستگیر شدگان و مردم در مقابل درب اصلی زندان اوین تجمع کردند و خواستاز آزادی فوری و بی قید وشرط عزیزان خود شدند.

روز دوشنبه 24 اسفند ماه از ساعت 19:00 خانواده های دستگیر شدگان و مردم در مقابل زندان اوین تجمع کردند و رفته رفته بر تعداد آنها افزوده می شد و تا ساعت 21:10 تعداد آنها به صدها نفر می رسید. جمعیت حاضر تجمع خود را از زیر پل آغاز کرده اند و تا نزدیکی درب اصلی ادامه دادند.

تجمع خانواده ها و مردم که بصورت شبانه از چند ماه پیش شروع شده و هر شب ادامه یافته. در این تجمع مادران وپدارن سالخورده ،جوانان و حتی کودکان در آن شرکت دارند و در انتظار آزادی عزیزان خود بسر می برند.با پافشاری و اصرار خانواده ها تا به حال تعداد زیادی از زندانیان سیاسی آزاد شده اند .

با آزادی هر زندانی سیاسی موجی ازشور و شادی و احساسات حاضرین را فرا می گیرد. خانواده زندانی سیاسی آزاد شده با فریادهای شادی و اشک شوق عزیز خود را در آغوش می گیرند. سایر خانواده ها و مردم با دست زدن،سوت کشیدن و صلوات فرستادن از زندانی سیاسی آزاد شده به گرمی استقبال می کنند.

زندانیان سیاسی آزاد شده در مقابل شور و احساسات گرم خانواده ها و مردم با لبخند زدن ،دست تکان دادن و دست دادن از آنها تشکر می کنند. تا ساعت 21:00 امشب هنوز زندانی آزاد نشده است و خانواده در انتظار آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی بسر می برند و قرار است تا لحظاتی دیگر تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شوند.

خانواده ها و مردم که بصورت دسته های چند نفره دور هم جمع هستند بحث اصلی بین آنها حول برگزاری گسترده چهارشنبه سوری که به عنوان یک سنت دیرینه ایرانیان است می باشد و هر کدام از آنها روی این تاکید می کردند ایرانی بودن یعنی گرامیداشت سنن دیرینه است. وکسی نمی تواند برای ما تعیین تکلیف کند که چه کاری را باید انجام دهیم یا ندهیم.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

24 اسفند 1388 برابر با 15 مارس 2010


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: