۱۳۸۸ اسفند ۱۹, چهارشنبه

جمعی از زندانیان خواهان خارج کردن بهروز جاوید طهرانی از سلولهای انفرادی

در تاریخ 17 اسفند ماه 88 صبح روز دوشنبه بار دیگر یکی از خودفروختگان رژیم دیکتاتوری ایران دست به عمل ناجوان مردانه ای زد و یکی از بهترین جوانان مدافع حقوق بشر بنام بهروز جاوید طهرانی که فقط به خاطر دفاع از حقوق حقۀ مردم سالها است که در زندان رجائی شهر کرج بند 1 نگهداری می شود وی را به بهای اندکی فروخت و بار دیگر دشمنی دیرینه خود با مردم ایران و مدافعان حقوق بشر از پشت نقاب به اصطلاح معصوم خود نشان داد و با هماهنگی از قبل تعیین شده با مزدوران رژیم ساعت 08:00 صبح ناگهان به اتاق آقای بهروز جاوید طهرانی ریختند و این دلسوز از جان گذشته مردم ایران را به خاطر دفاع از حقوق زندانیان او را با ضرب وشتم به سلول انفرادی انتقال دادند.

اقای حسن آخریان رئیس بند 1 زندان رجائی شهر وی را به مرگ تهدید کرد و حتی نگذاشت آقای جاوید طهرانی این موضوع را به خانواده و همبندیان خود خبر دهد

ما هم زنجیریان آقای طهرانی بشدت نگران وضعیت جسمی و روحی ایشان هستیم و تا به حال نتوانستیم از وضعیت ایشان خبری کسب کنیم.

همچنین ما با اقدار و همدلی کامل به رئیس بند 1 زندان رجائی شهر اعلام می کنیم هر چه زودتر آقای بهروز جاوید طهرانی را از سلول انفرادی به بند عمومی خود منتقل کنند و خانواده و دوستان ایشان را از نگرانی در بیاورند در غیر این صورت گزارش مفصلی از نقض حقوق زندانیان و هتک حرمت توسط شما ریاست بند 1 به سازمانهای حقوق بشر ارائه خواهیم داد.

گروهی از هم زنجیران زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی

در بند 1 زندان گوهردشت (رجائی شهر) کرج

19 اسفند 1388

انتشار:فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: