۱۳۸۸ اسفند ۲۴, دوشنبه

انتقال 5 تن از زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی بند 240 زندان اوین

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، شنبه شب هنگامی که زندانیان سیاسی در حال خواندن سرود بودند مورد یورش پاسدار بندها قرار گرفتند و 5 تن از زندانیان سیاسی بند 350 را به سلولهای انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل کردند.

شنبه شب 22 اسفند ماه هنگامی که زندانیان سیاسی در حال خواندن سرود در بند 350 زندان اوین بودند مورد یورش بزرگ نیا رئیس بند350 و پاسداربندها قرار گرفتند و زندانیان را برای اذیت و آزار به حیاط زندان منتقل کردند و برای مدتی نسبتا طولانی در آنجا نگه داشتند.همزمان 5 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 به سلولهای انفرادی بند 240 منتقل شدند. از جمله زندانیانی که به سلولهای انفرادی منتقل شدند حسام ترمسی 20 ساله و از دستگیر شدگان 10 تیرماه می باشد.

بزرگ نیا رئیس بند 350 و از شکنجه گران شناخته شده زندان اوین که در اذیت وآزار زندانیان سیاسی شهرت خاص دارد ،پس از یورش به زندانیان و انتقال تعدادی از آنها به سلولهای انفرادی دستور قطع تماس تلفن زندانیان سیاسی با خانواده هایشان را صادر کرد.

زندانیان سیاسی در اعتراض به انتقال همبندیان خود به سلولهای انفرادی و قطع تماسهای تلفنی خود از روز شنبه اقدام به اعتصاب غذا کرده اند و به بزرگ نیا اعلام کردند تا رسیدن به خواسته های خود به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.

زندانی سیاسی حسام ترمسی با تلاش و کوشش فراوان خانواده اش به آنها قول داده شد ه بود که او می تواند برای ایام عید به مرخصی بیایید در صورتیکه بازجویان وزارت اطلاعات موافقت کنند. بازجویان وزارت اطلاعات شکنجه گرانی که شکنجه های جسمی و روحی بر علیه زندانیان سیاسی را به عهده دارند.آنها همچنین احکام ضد بشری را علیه زندانیان سیاسی تعیین می کنند و حتی در دوران محکومیتشان شرایط غیر انسانی را برای زندانیان در بند و بی دفاع را مشخص می کنند. این جنایتکاران علیه بشریت بطور شبانه روزی مشغول جنایت علیه مردم ایران در شکنجه گاهها هستند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش به زندانیان سیاسی بی دفاع،انتقال آنها به سلولهای انفرادی را محکوم می کند و از دبیرکل وکمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار اقدامات عملی برای پایین دادن به جنایتهای سیستماتیک و سازمان یافته این رژیم علیه مردم ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

24 اسفند 1388 برابر با 15 مارس 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

گزارشگر شكنجه سازمان ملل متحد

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: