۱۳۸۸ اسفند ۲۴, دوشنبه

حامیان مادران عزادار در بند، با نسبت دادن اتهامات دروغین جدید به بازداشت آنها ادامه می دهند

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تعدادی از حامیان مادران عزدار در بند با وارد کردن اتهامات دروغین جدیدعلیه آنها دور جدیدی از بازجوئی و شکنجه شدید روحی را آغاز کرده اند و به بازدشت غیر انسانی آنها ادامه میدهند.

روز یکشنبه 23 اسفند ماه خانواده های حامیان مادران عزادار به دادگاه انقلاب مراجعه کردند و خواستار آزادی حامیان مادران عزادار در بند شدند. پس مدتی طولانی به آنها اطلاع داده شد که خانم الهام احسنی و ام بنین ابراهیمی در بند باقی خواهند.هنگامی که خانواده های آنها علت ادامه بازداشت را جویا شدند به آنها گفته شد که ما اطلاع نداریم ولی بازجو دستور ادامه بازداشت آنها را صادر کرده است.

بعد از بیش از یک ماه بازجوئی و شکنجه های شدید روحی برای گرفتن اعترافات تلویزیونی که در مورد بعضی از حامیام مادران عزادار ناکام مانده است. گفته می شود که سر بازجوی وزارت اطلاعات با نام مستعار علوی با وارد کردن اتهامات دروغین جدید بازجوئیها و شکنجه های روحی برای گرفتن اعترافات دروغین و وادار کردن آنها به مصاحبه تلویزیونی از هفته پیش از سر گرفته شده است.

بنابه گفته کسانی که از بند 209 زندان اوین آزاد شده اند حامیان مادران عزادار در بند تحت فشارهای طاقت فرسائی قرار دارند که اتهامات دروغین بازجویان را بپذیرند . عمده این فشارها و شکنجه های روحی متوجه خانم الهام احسنی است که او را وادار به پذیرفتن اتهامات نسبت داده شده کنند. خانم احسنی به آنها گفته است که من حامی مادران عزادار هستم و چیزی بیش از این نبوده که به آن اعتراف کنم.بازجویان همچنین در زندگی خصوصی او بصورت بیشرمانه ای دخالت می کنند و او را تحت فشار قرار داده اند که از همسر آینده اش جدا شود و علاوه بر فشارهای روحی فشارهای عاطفی را بر او افزوده اند.

بازجویان وزارت اطلاعات با بازجوئیهای طولانی و شکنجه های شدید روحی بعضی از حامیان مادران عزادار را وادار به اعترافات تلویزیونی کرده اند.

از طرفی دیگر روز شب گذشته 3 نفر از حامیان مادران عزادار با قرار دادن کفالت آزاد شدند که اسامی آنها به قرار زیر می باشد؛

خانم ژیلا کرم زاده مکوندی / لیلا سیف الهی / فاطمه رستگاری می باشند.

خانواده های حامیان مادران عزادار در بند از روز گذشته و پس از عدم آزادی عزیزانشان به داد گاه انقلاب و دادستانی مراجعه کردند ولی آنها از دادن پاسخ مشخص به این خانواده ها خوداری می کنند و برای تحت فشار روحی قرار دادن آنها از یکی از خانواده ها سئوال شد که پدر و مادر شما را هم دستگیر کرده اند؟

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ادامه بازداشت ،نسبت دادن اتهامات دروغین جدید،آغاز دور جدید بازجوئیهای و تحت شکنجه روحی قرار دادن آنها را محکوم می کند.و از کمیسر عالی حقوق بشر،گزارشگران ویژه زنان،دستگیریهای خودسرانه و شکنجه می خواهد برای آزادی بی قید وشرط حامیان مادران عزادار اقدام عملی و فوری نمایند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

24 اسفند 1388 برابر با 15 مارس 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

گزارشگر زنان سازمان ملل متحد

گزارشگر شكنجه سازمان ملل متحد

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: