۱۳۸۸ اسفند ۲۷, پنجشنبه

تجمع خانواده های دستگیر شدگان روز چهارشنبه سوری مقابل زندان اوین

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صبح امروز تعداد زیادی از خانواده ها و بخصوص خانواده های دستگیر شدگان چهارشنبه سوری در مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی عزیزان خود شدند.

روز پنجشنبه 27 اسفند ماه تعداد زیادی از خانواده ها و بخصوص خانواده های دستگیر شدگان روز چهارشنبه سوری از ساعت 08:00 صبح مقابل زندان اوین تجمع کردند و بر آزادی عزیزان خود پافشاری می کنند.

برخورد بخش اداری زندان اوین که در حال حاضر بازپرسان امنیتی در آن مستقر هستند با خانواده وحشیانه و غیر انسانی است. آنها به خانواده هایی که برای مطلع شدن از عزیزانشان مراجعه می کنند نه تنها جواب نمی دهند بلکه آنها را تهدید به بازداشت می کنند. یکی از مامورین که دربان آنجا است در مواردی به خانواده ها فحاشی می کند و سعی در ایجاد درگیری فیزیکی با آنها دارد. جو بسیار متشنجی در آنجا حاکم است و خانواده ها هنگامی که تهدید به بازداشت می شوند با فریاد به آنها می گویند : بازداشت کنید، برای ما دیگر فرقی نمی کند ما را از زندانی بزرگتر به زندانی کوچکتر منتقل می کنید.در آنجا حداقل در کنار عزیزانمان هستیم .

بر اثر پافشاری و ایستادگی خانواده ها تعدادی از دستگیر شدگان روز چهارشنبه سوری آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده های خود بازگشتند. ولی هنوز تعداد زیادی از آنها در بازداشت بسر می برند.

بنابه گفته شاهدان عینی چهار اتوبوس از دستگیر شدگان چهارشنبه سوری به زندان اوین منتقل شده اند که تعدادی از آنها را به بند 209 و تعدادی دیگر به قرنطینه و بند 240 منتقل شده اند.هنوز از وضعیت وشرایط اکثر آنها خبری در دست نیست و خطر شکنجه های روحی و جسمی توسط بازجویان وزارت اطلاعات آنها را تهدید می کند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
27 اسفند 1388 برابر با 18 مارس 2010http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel. : 0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: