۱۳۸۸ اسفند ۱۰, دوشنبه

ادامه یافتن تجمع شبانه خانواده ها و مردم در مقابل زندان

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، خانواده های دستگیر شدگان اخیر و زندانیان سیاسی به تجمع اعتراضی خود در مقابل زندان اوین برای آزادی بی قید و شرط وفوری عزیزان خود ادامه می دهند.

غروب روز دوشنبه 10 اسفند ماه تعداد زیادی از خانواده های دستگیرشدگان اخیر همانند شبهای گذشته در مقابل زندان اوین تجمع کردند و بر خواست به حق خود مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی اصرار ورزیدند.خانواده ها در حالی که باران می بارید و هوای سرد زمستان می وزید ولی در اراده آنها خللی ایجاد نمی کرد و همدیگر را به استواری و ایستادگی دعوت می کردند.

مادران و پدران سالمند با وجود بارندگی و سرما سعی نمی کردند که در خودروهای قرار بگیرند و در میان جمعتی حضور داشتند.

امشب همانند شبهای گذشته با ایستادگی و پافشاری این خانواده ها تعدادی دیگری از دستگیر شدگان از زندان مخوف اوین رهایی یافتند و به آغوش گرم خانواده ها و مردم بازگشتند.با خروج هر زندانی از درب زندان اوین موجی از احساسات بر انگیخته می شد و صدای دست زدن و سوت کشیدن فضای تیره و تار اوین را دگرگون می کرد.

تعدادی از خانواده ها که عزیزان آنها شب گذشته آزاد شده بودند با جعبه های شیرینی به میان حاضرین می آمدند وبه پخش کردن شیرینی می پرداختند.همچنین تعدادی از زندانیان که اخیرا آزاد شدند در آنجا حضور داشتند و از روحیه بالای دستگیر شدگان علیرغم شکنجه های جسمی و روحی آنها برای دیگران تعریف می کردند.

در میان حاضرین تعدادی از مادران عزادار و خانواده های حامیان مادران عزادار که در بند هستند حضور داشتند آنها از روحیه بسیار بالایی برخوردار بودند.

تجمع خانواده ها و مردم در مقابل زندان اوین تا ساعت 23:30 ادامه می یابد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

10 اسفند 1388 برابر با 01 مارس 2010


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: