۱۳۸۷ بهمن ۱۸, جمعه

رضا نگاهداری دانشجوی حقوق دانشگاه تهران توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده شد

بنابه گزارشات رسیده آقای رضا نگاهداری دانشجوی حقوق دانشگاه تهران روز سه شنبه 15 بهمن ماه توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده شد و به نقطه نامعلومی منتقل گردید.
رضا نگاهداری دانشجوی حقوق دانشگاه تهران روز سه شنبه 15 بهمن ماه توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده شد و به نقطه نامعلومی منتقل گردید. از محل بازداشت و شرایط این دانشجو خبری در دست نیست و خطر جدی شکنجه جسمی و روحی او را تهدید می کند.
خانواده آقای نگاهداری از زمان ناپدید شدن فرزندشان به ارکانهای مختلفی مراجعه کردند ولی جواب مشخصی دریافت نکردند.پیگیریهای مستمر خانواده او باعث گردید که به او اجازه تماس تلفنی بسیار کوتاهی بدهند و فقط به آنها بگوید که حالش خوب است و سپس مکالمه تلفنی قطع گردید . خانواده او همچنان از محل بازداشت و شرایط فرزندشان در بی خبر ی بسر می برند. خانواده و دوستان این دانشجوی زندانی در نگرانی فزآینده ای بسر می برند.
آقای رضا نگاهداری از 3 ترم تحصیل محروم شده بود و از ورود به دانشگاه و کوی دانشگاه ممنوع شده بود.او همچنین تا به حال چند مقاله در مورد آزادی و دمکراسی نوشته و انتشار داده بود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ربودن وانتقال این دانشجو به نقطه نامعلوم را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی و فوری برای متوقف کردن موج دستگیریهای گسترده فعالین دانشجوئی در ایران است
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
18 بهمن 1387 برابر با 06 فوریه 2009

وضعیت دانشجوی فوق را به سازمانهای زیر گزارش گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر

http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. :003162020193

هیچ نظری موجود نیست: