۱۳۸۷ بهمن ۲۰, یکشنبه

یکی از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر بر اساس قانون محاربه مورد محاکمه قرار گرفتبنابه گزارشات رسیده خانم معصومه منصوری دانشجوی دانشگاه امیر کبیر روز دوشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت.

خانم منصوری دانشجوی دانشگاه امیر کبیر روز دوشنبه 14 بهمن ماه توسط صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت. دادگاه او از ساعت 09:30 آغاز گردید و به مدت 45 دقیقه ادامه داشت. صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب خانم منصوری را به اتهام محاربه با نظام و تبلیغ علیه نظام مورد محاکمه قرار داد. و بر مبنی ماده 186 که معروف به ماده محاربه با نظام است و ماده 500 مورد محاکمه قرار گرفت.صلواتی با وارد کردن این ماده که تا حکم اعدام را می تواند علیه ایشان صادر کند دست خود را برای هر حکمی سنگینی علیه این دانشجو باز گذاشته است.

خانم منصوری پس یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزلشان و دستگیری پدرش آقای محمدعلی منصوری به دلیل شرکت در مراسم 19 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 و انتقال او به سلولها انفرادی بند 209 برای پیگیری وضعیت پدرشان به دادگاه انقلاب مراجعه نمود.او بخاطر مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب برای آگاهی یافتن از وضعیت پدرشان بدستور راسخ رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب دستگیر و به سلول انفرادی بند 209 انتقال داده شدو به مدت 3 هفته در سلولهای انفرادی بند 209 تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت و بازجویان وزارت اطلاعات اقدام به پرونده سازی علیه او نمودند و پرونده او را به شعبه 15 دادگاه انقلاب فرستادن.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،محاکمه این دانشجو بر مبنی ماده محاربه برای صدور احکام سنگین و ضد انسانی علیه او که برای پیگیری وضعیت پدرش به دادگاه مراجعه کرده بود را محکوم می کندواز کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر سازمانها حقوق بشری و انساندوستانه جهان خواستار اقدامات فوری برای پایان دادن به موج گسترده دستگیریها و محاکمه و صدور احکام سنگین علیه دانشجویان در ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
21 بهمن 1387 برابر با 08 فوریه 2009

وضعیت دانشجوی فوق را به سازمانهای زیر گزارش گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. :003162020193

هیچ نظری موجود نیست: