۱۳۸۷ بهمن ۳۰, چهارشنبه

استمداد یک زندانی در آستانه اعدام در زندان دستگرد اصفهان

اینجانب حبیب باقریان که در سال 82 به اتهام آدم ربائی توسط آگاهی شاهین شهر به مدت 10 روز تحت شکنجه های شدید جسمی قرار گرفتم.
که این شکنجه ها توسط ماموران آگاهی بنام های اکبر کبیری ،مرتضی زمانی،احمد یاوری،قالی پور،زارع و صفوی بودند که تا حدی شکنجه ها ی آنان شدید بود که بعد از 5 سال هنوز آثار شکنجه ها بر بدنم باقی است .
از طرف قاضی پرونده آقای رحیمی شعبۀ 4 دادگاه عموم شاهین شهر به حکم اعدام محکوم شدم .که در تاریخ 20 /09/84 برای به اجرا در آوردن حکم، من را تا پای طناب دار، حتی طناب دار را گردنم انداختن که از طرف رئیس زندان و قاضی پرونده مورد عفو قرار گرفتم.
متاسفانه شعبۀ عفو و بخشش دیوان عالی کشور با عفو بنده مخالفت کردند با توجه به اینکه من به مجرم بودن خود اعتراف دارم.اما چون قتلی در این پرونده انجام نشده .من درخور چنین حکم سنگینی نیستم واین حکم غیر منصفانه است.
من از تمام مدافعان حقوق بشر و آزادیخواهان جهان تقاضا دارم به من که در آستانه اجرای حکم اعدام هستم.تقاضای کمک دارم.از مدافعان حقوق بشر عاجزانه تقاضا دارم هر لحظه امکانش هست که این حکمی که از طرف دادگاه داده شده اجرا بشه .عاجزانه تقاضا دارم کمکم کنید. حالا هر جوری که میتونید بخدا،چیزی دیگه به پایان زندگیم نمونده.
لازم به یادآوری است که آقای حبیب باقریان در دی ماه 1382 در سن 23 سالگی دستگیر شد. او به مدت 10 روز در آگاهی شاهین شهر تحت شکنجه قرار داشت. ماموران آگاهی بعد از وقت اداری او را از سلول انفرادی خارج می کردند و به اتاق شکنجه که در زیر زمین قرار داشت می بردند.شکنجه هایی که علیه این زندانی و سایر زندانیان در آگاهی بکار برده می شد به قرار زیر می باشد: به او چشم بند وپابندو دست بند می زدند و سپس از کتف او را آویزان می کردند تا اینکه بیهوش می شد او را به پایین آورده و با ریختن آب سرد وی را مجددا به هوش می آوردند.همچنین شیوه دیگر شکنجه که علیه او بکار برده شد ه بنام جوجه کباب می باشد. وارد کردن شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن ،فلک کردن زندانی ، زدن ضربات کابل تا 100 ضربه ،ریختن آب در کف سلولهای انفرادی به منظور بیدار نگه داشتن زندانی این شکنجه ها 10 روز ادامه داشت و روزانه صورت می گرفت. زمانی که او را به زندان دستگرد اصفهان تحویل دادند بدلیل آثار شدید شکنجه بر روی بندش و احتمال مرک او زندان اصفهان از تحویل گرفتن او خوداری می کرد.
زندانی محکوم به مرک حبیب باقریان
25 بهمن 1387
استمداد زندانی فوق به سازمانهای زیر گزارش گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر


انتشار:
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. :003162020193هیچ نظری موجود نیست: