۱۳۸۷ اسفند ۵, دوشنبه

انتقال 16 نفر از دارویش گنابادی به زندان دستگرد اصفهان

بنابه گزارشات رسیده از بند قرنطینه یا بازداشتگاه زندان دستگرد اصفهان،تعداد زیادی از دارویش که در جریان تخریب محل عبادت آنها دستگیر و به بند الف- ط وزارات اطلاعات اصفهان منتقل شده بودند. روز یکشنبه 4 اسفند ماه 16 نفر از آنها را به بند قرنطینه زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند.
دارویشی که در جریان یورش و تخریب محل عبادت آنها دستگیر شده بودند و به سلولهای انفرادی بند الف- ط که در کنترل وزارت اطلاعات می باشد تعداد 16 نفر از انها را به بند قرنطینه زندان دستگرد منتقل شدند.
حفاظت و اطلاعات زندان از تماس سایر زندانیان با دراویش دستگیر شده بشدت ممانعت می کند و گفته می شود که این ممانعتها بدلیل شکنجه و بدرفتاری که بازجویان وزارت اطلاعات در بند الف – ط با آنها داشته اند می باشند و از این طریق سعی دارند که از انتشار اخباری که دراویش با آن مواجه بودند ممانعت کنند.
بنابه بعضی از گزارشات شرایط بعضی از آنها بسیار بد می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، یورشهای مستمر علیه دارویش گنابادی ،تخریب محلهای عبادت آنها،مورد ضرب وشتم قرار دادن آنها و دستگیریهای گسترده را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواهان اقدامات فوری برای پایان دادن به تبعیضات مذهبی که توسط این رژیم علیه سایر مذاهب مانند دارویش گنابادی،بهائیان و هموطنان مسیحی است می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
5 اسفند 1387 برابر با 23 فوریه 2008

وضعیت زندانیان سیاسی فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: