۱۳۸۷ بهمن ۲۲, سه‌شنبه

فشارهای روانی صلواتی قاضی قرون وسطا ئی دادگاه انقلاب بر زندانیان سیاسیبنابه گزارشات رسیده از بند 4 زندان گوهردشت کرج،فرهاد حاج میرزائی فعال حقوق کودکان در سنندج دادگاه او بدون هیچ دلیل مخشصی برگزار نگردید.

فرهاد حاج میرزائی که از چند ماه پیش به او اعلام شده بود که دادگاه وی بهمن ماه برگزار خواهد شد ولی در آخرین لحظات اطلاع داده شد که دادگاه وی به وقت دیگری موکول شده است . دادگاه حاج میرزائی قرار بود که در روز 11 بهمن ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط صلواتی برگزار شود.

در حاضر تقریبا اکثر پرونده زندانیان سیاسی به شعبه 15 دادگاه انقلاب که رئیس آن صلواتی است ارجاع می شود.پرونده های فعالین دانشجوئی،خانواده و شرکت کنندگان در مراسم قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 فعالین سیاسی بدستور وزارت اطلاعات به این شعبه احاله می شود. از جمله کسانی که در حال حاضر پرونده های آنها توسط صلواتی پیگیری می شود عبارتند از : ارژنگ داودی ،علی صارمی،محمد علی منصوری،میثاق یزدان نژاد،هود یازرلو ، محمد صدیق کبودوند و تعداد زیادی دیگر . یکی از شیوه های صلواتی، وقتی که پرونده به این شعبه احاله می شود مدت بسیار طولانی این پرونده را مسکوت باقی می گذار در بعضی موارد تا بیش از 18 ماه مانند علی صارمی و میثاق یزدان نژاد و فرهاد حاج میرزائی که بیش از یک سال است . و یا اینکه از چند ماه قبل تاریخی برای برگزاری محاکمه اعلام می شود و لی روز برگزاری دادگاه به زندانی اعلام می شود که دادگاه او به تعویق افتاده است و این مسئله را چندین بار تکرار می کند تا به حال این موارد علیه آقای علی صارمی ،میثاق یزدان نژاد و اخیرا علیه فرهاد حاج میرزائی بکار برده است.در موادر متعدد دیگر پس از برگزاری دادگاه ما ها از تاریخ برگزاری دادگاه می گذرد و لی از تعیین تکلیف نمودن زندانی خوداری می کند و با این شیوه زندانی را تحن فشار های روحی و انتظار قرار میدهد. در دادگاه وقتی در برابر استدلات منطقی و به حق زندانی سیاسی و وکیل او قرار می گیرد و جوابی منطقی برای استدلال آنها ندارد اعلام میدارد که باید از وزارت اطلاعات در این مورد استعلام بگیرد و خود این استلال این فرد حاکی از آن است که هر آنچه که خواست وزارت اطلاعات است بر آورد می کند. ما اخیرا شاهد بودیم که در چندین مورد زندانیان سیاسی را بر مبنای قانون محاربه مورد محاکمه قرار داده است و با این قانون دست خود را باز می گذارد که زندانی را تا اعدام محکوم کند.

فرهاد حاج میرزائی از نارحتیهای متعددی که در اثر شکنجه بازجویان وزارت اطلاعات برای او پیش آمده است رنج می برد. ولی تا به حا ل از درمان جدی او خوداری کرده اند و بنابه گفته خانواده او اخیر دچار ناراحتی قلبی شده است

لازم به یادآوری است فرهاد حاج میرزائی 28 دی ماه 1386 در یکی از خیابانها شهر سنندج توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شد و پس از 11 روز شکنجه در زندان وزارت اطلاعات سنندج به بند مخوف 209 زندان اوین منتقل گردید. او به مدت 90 روز در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین مورد بازجوئی ،بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت که در حین بازجوئی از شکنجه های وحشیانه مانند شوک الکتریکی،شکنجه با کابل، با دست بند به مدت چند روزدر سلول انفرادی نگه داشتن، تهدید به شکنجه جنسی،تهدید به مبتلا کردن به بیماری ایدز و هیپاتیت و سایر شکنجه ها.فردی که اقای حاج میرزائی را مورد بازجوئی و شکنجه قرار میداد حاج سعید نام دارد که این نام مستعار سعید شیخان از سر بازجویان وزارت اطلاعات می باشد.آقای حاج میرزائی نزدیک به 11 ماه در بند مخوف 209 زندان اوین زندانی بود. و پس از آن در حالی که هنوز مورد محاکمه قرار نگرفته بود به زندان گوهردشت کرج تبعید کردند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، ادامه بازداشت ، تبعید ، عدم درمان ، و به تعویق انداختن دادگاه این فعال حقوق کودک که برای بیشتر در زندان نگه داشتن او می باشد را محکوم می کند واز سازمانهای حقوق بشری و انساندوستان جهان برای پایان دادن به شرایط طاقت فرسای زندانیان سیاسی در ایران استمداد می طلبد.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

23 بهمن 1387 برابر با 11 فوریه 2008

گزارش وضعیت زندانی سیاسی فوق به سازمانهای زیر ار سال گردید

1-عفو بین الملل

2- شورای حقوق بشر سازمان ملل

3- کمیسر عالی حقوق بشر

4- دیدبان حقوق بشر

5. سازمان جهانی علیه شکنجه


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: