۱۳۸۷ بهمن ۱۹, شنبه

فشارها و سرکوبهای وزارت اطلاعات علیه دانشجویان دانشگاه شیراز بطور گسترده ادامه دارد

بنابه گزارشات رسیده از دانشگاه شیراز، یورش به منازل دانشجویان، دستگیریها ،ضبط وسائل شخصی و ایجاد یک حکومت نظامی اعلام نشده در دانشگاه و اطراف آن و قطع ارتباطات کافی نت دانشگاه و سایر اعمال سرکوبگرانه برای ایجاد جو رعب و وحشت ادامه دارد.
جو دانشگاه شیراز بشدت امنیتی است. نیروهای حراست دانشگاه و افراد وزارت اطلاعات بصورت گسترده و علنی در دانشگاه و اطراف آن پرسه می زنند. از جمع شدن دانشجویان بشدت جلوگیری می کنند و حتی از بودن 2 نفر در کنار هم جلوگیری می کنند. رفتار افراد حراست و افراد وزارت اطلاعات با دانشجویان وجنون آمیز و وحشیانه است.
از وضعیت و شرایط یونس میر حسینی که روز پنجشنبه دستگیر شد هیچ خبری در دست نیست .
در حال حاضر کافی نت دانشگاه که دانشجویان برای ارتباط و کارهای آموزشی خود استفاده می کردند را قطع کرده اند
در روزهای اخیر تعدادی از فعالین دانشجوئی را از خوابگاه باغ ارم دانشگاه شیراز بیرون کرده اند و تهدیدات و فشارهای گشترده ای علیه آنها ادامه دارد.
از طرفی دیگر در طی یورشهای مامورین وزارت اطلاعات به منازل فعالین دانشجوئی آقایان اسماعیل جلیلوندو یونس میر حسینی وسائل شخصی دانشجویان از جمله کامپیوتر و حتی وسائل شخصی همسران آنها از جمله گردن بند را با خود برده اند. قبل از دستگیری یونس میرحسینی یک تیم 4 نفره از افراد وزارت اطلاعات به منزل او یورش بردند و مقداری از وسائل شخصی او را ضبط کردند.
دانشجویان دانشگاه شیراز خواهان حمایت تمامی دانشجویان دانشگاههای کشور از این دانشگاه شدند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،موج دستگیریها و سرکوبهای گسترده دانشجویان در سطح کشور را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار دخالت برای آزادی فوری تمامی دانشجویان در بند است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
19 بهمن 1387 برابر با 07 فوریه 2009

وضعیت دانشجویان در دانشگاه شیراز را به سازمانهای زیر گزارش گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. :003162020193

هیچ نظری موجود نیست: