۱۳۹۰ مهر ۹, شنبه

تجمع گسترده بازاریان پارچه فروش در بازار تهران


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" بازاریان پارچه فروش بازار تهران از صبح امروز در بازار تهران تجمع کردند و خود را برای برگزاری راهپیمایی اعتراضی آماده می کنند.
روز شنبه 9 مهر ماه حوالی ساعت 8:45 تجمع پارچه فروشان در مقابل مغازه های خود در حال شکل گیری است.حوالی ساعت 09:00 تعدادی از افرادی که خود را کارمندان اداره مالیات معرفی می کردند در خود بازار وارد مذاکره با بازاریان شدند وبا ترفندی فریبکارانه از آنها خواستند که در صورت باز کردن مغازه هایشان آنها توافق نامه را امضاء خواهند کرد.
بازاریان اعتصابی در جواب به مسئولین اداره مالیات گفتند: شما پیش از این پیشنهاد فریبکارانه مبنی بر باز کردن مغازه ها را داده بودید و ما مغازه هایمان را باز کردیم ولی به تعهدات خودتان عمل نکردید این بار تا امضای توافق نامه به اعتصاب و اعتراضات خود ادامه خواهیم داد.در این اثناء مشاجره لفظی بین بازاریان و مامورین شدت گرفت مامورین اداره مالیات ناچار شدن که محل مذاکره را به بسیج 305 امام حسین مستقر در بازار منتقل کنند . در حال حاضر بیش از 10 نفر از نمایندگان بازاریان در حال مذاکره برای امضای توافق نامه توسط اداره مالیات هستند.
از طرفی دیگر مامورین وزارت اطلاعات در یک اقدام فریبکارانه برای جلوگیری از پیوستن سایر اصناف و مردم به اعتراضات بازاریان در سطح بازار اقدام به چسباندن اطلاعیه هایی نمودند که در آن نوشته شده است اعتصاب و اعتراض بازاریان پایان یافته است وتوافق با بازاریان حاصل شده است. بازاریان زیر اطلاعیه ها نوشته اند « تا توافق حاصل نشود مغازه ها باز نمی شود»
کسانی که خود را مسئولین اداره مالیات می نامند وقتی موفق به راضی کردن بازاریان برای پایان دادن به اعتصاب و اعتراضات نشدند به آنها گفتند که تا ساعت 12:00 صبر کنند واقدام به راهپیمایی نکنند. بازاریان این خواست فریبکارانه آنها را رد کردند.
در حال حاضر تعداد زیادی از بازاریان پارچه فروش و سایر اصناف در حال تجمع هستند و آماده راهپیمایی در سطح بازار و سپس بسوی میدان ارک تا مقابل ساختمان مالیات هستند.
تعدادی زیادی از نیروهای سرکوبگر انتظامی و لباس شخصی در بازار حضور دارند و بازاریان را زیر نظر خود دارند.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
09 مهر 1390 برابر با اول اکتبر 2011

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: