۱۳۹۰ مهر ۱۸, دوشنبه

وضعیت وخیم جسمی زندانی سیاسی هادی عابدی باخدا


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" در پی به وخامت گراییدن وضعیت جسمی زندانی سیاسی هادی عابدی باخدا او را به یکی از بیمارستانهای رشت منتقل کردند.
طی چند روز گذشته وضعیت جسمی زندانی سیاسی هادی عابدی باخدا به حدی به وخامت گرایید که ناچار شدند او را به یکی از بیمارستانهای رشت منتقل کنند.زندانی سیاسی هادی عابدی با خدا به دلیل عدم کار کرد طبیعی مثانه و کلیه هایش عفونت به نسبت زیادی وارد خون وی شده است و جان او را در معرض خطر جدی قرار داده است.او چندین هفته اس که بدون درمان در زندان به حال خود رها شده است.
زندانی سیاسی هادی عابدی با خدا در سال 1388 با پرونده سازی بازجویان وزارت و ارسال پرونده وی به شعبۀ 1 دادگاه انقلاب توسط بابایی رئیس این شعبه مورد محاکمه ومحکوم به 2 سال زندان شد. او آبان ماه 88 به زندان لاکان رشت منتقل شد ولی به دلیل شرایط حاد جسمی قادر به تحمل حبس نیست . پزشک قانونی ،بهداری زندان و سایر مراکز پزشکی معالج وی این مسئله را مورد تایید کتبی قرار دادند و خواستار آزادی وی هستند. اما بازجویان وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب بدون توجه به شرایط این زندانی او راهمچنان در زندان نگه داشته اند.
زندانی سیاسی هادی عابدی باخدا از زندانیان سیاسی دهۀ 60 می باشد که هنگام دستگیری مورد اصابت گلوله سپاه پاسداران قرار گرفت و دچار قطع نخاع گردید. او از آن زمان تا به حال قادر به حرکت نیست و با کمک صندلی چرخ دار حرکت می کند. اصابت گلوله باعث آسیب رساندن به سایر اندام های وی گردید که از جملۀ آن کلیه و از کار افتادن کامل مثانه است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نگه داری این زندانی سیاسی با شرایط حاد جسمی جهت حذف فیزیکی وی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بازدید از زندانها ،ملاقات با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها جهت تهیۀ گزارشی از جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای و ارائۀ آن به دبیر کل سازمان ملل متحد می باشد ..
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
18 مهر 1390 برابر با 10 اکتبر 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: