۱۳۹۰ مهر ۱۵, جمعه

یورش وحشیانه گارد زندان به زندانیان بی دفاع بند 1 زندان گوهردشت کرج


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" گارد زندان به زندانیان بی دفاع بند 1 زندان گوهردشت کرج یورش برد آنها را مورد ضرب و شتم و برخوردهای غیر انسانی قرار داد.
روز پنجشنبه 14 همر ماه حوالی ساعت 09:30 گارد زندان با باتون برقی و سایر ابزار سرکوب به زندانیان بی دفاع یورش بردند و آنها را با ضرب و شتم و توهین به حیاط بند منتقل کردند.زندانیان که تعدادی بیمار و مسن در میان آنها بود نزدیگ به 3 ساعت در زیر تابش آفتاب،بدون اینکه امکان استفاده از سرویسهای بهداشتی و نوشین آب را داشته باشند قرار دادند.
گارد زندان سپس به سلولهای زندانیان یورش بردند و وسایل شخصی آنها را پخش ،تخریب و یا به سرقت بردند. وسایل شخصی تخریب شده زندانیان از فروشگاه زندان با چندین برابر قیمت معمول خریداری شده بود.
یورش گارد زندان به فرماندهی علی خادم معاون زندان و فرجی نژاد رئیس اطلاعات بود . تعداد نیروهای گارد زندان بیش از 40 نفر تخمین زده می شد. در این یورش وحشیانه از سگهای حمله کننده استفاده کردند. علی خادم معاون فعلی زندان با کلمات رکیک به زندانیان توهین اخلاقی می کرد.این یورش وحشیانه تا ساعت 12:00 ادامه داشت.
همزمان با گسترش موج اعدامها در ایران یورش به سلولهای زندانیان افزایش یافته است .هدف از این اعمال قرون وسطایی ایجاد رعب و وحشت است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش وحشیانه به سلول زندانیان بی دفاع ، تخریب وسایل شخصی و مورد ضرب و شتم قرار دادن آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
15 مهر 1390 برابر با 07 اکتبر 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: