۱۳۹۰ مهر ۲۵, دوشنبه

یورش وحشیانه و ضرب وشتم زندانیان بی دفاع در زندان قزل حصار کرجبنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"یورش گارد زندان و ضرب و شتم وحشیانه زندانیان بی دفاع در واحد2 زندان قزل حصار کرج .
در طی چند روز گذشته گارد زندان به سالنهای 3 و 4 واحد 2 زندان قزل حصار کرج یورش بردند و زندانیان را با ضرب وشتم به محوطه این سالنها منتقل کردند زندانیان در طی مدت یورش گارد می بایست رو به دیوار قرار گیرند و حق هیچگونه حرکتی و نگاه کردن به پشت سر خود ندارند.این یورش از ساعت 10:00 شروع و تا ساعت 13:00 ادامه داشت.
زندانیانی که به این رفتارهای غیر انسانی اعتراض کنند از بقیه زندانیان جدا و به محوطه سالن آورده می شوند و سپس در مقابل چشمان همبندیانشان آماج ضربات باتون گارد زندان قرار می گیرند.ضرب و شتم ها به حدی شدید است که بدن زندانیان زخمی و کبود می شود.در جریان این یورش حداقل 4 زندانی مورد شکنجۀ جمعی گارد زندان در مقابل چشمان سایر زندانیان قرار گرفتند که نام یکی از آنها ،زندانی اسماعیل عرب می باشد.
همزمان گروه دیگری از گارد زندان به سلولهای زندانیان یورش می برند و حداقل وسایل شخصی آنها را تخریب و یا به سرقت می برند.گارد زندان وسایل خواب زندانیان را پاره می کنند .
در این یورش وحشیانه نزدیگ به 60 نفر از گارد زندان شرکت داشتند که فرماندهی آن را فردی بنام زلال معاون واحد 2 زندان قزل حصار به عهده داشت. زندانیان افغانی در این واحد مورد شدید ترین تبعیضها و شکنجه های جسمی و روحی زلال معاون زندان قرار دارند و همچنین به اعتقادات آنها توهین می کند. زلال یکی از شکنجه گران واحد 2 می باشد . زندانیانی که به هر دلیل به سلولهای انفرادی منتقل می شوند وحشیانه مورد شکنجه قرار می گیرند که منجر به شکسته شدن دست و پاهای آنها می شود و به عمد آنها را درمان نمی کنند تا منجر به معلولیت آنها شود.
از طرفی دیگر به دلیل فشارهای قرون وسطایی و طاقت فرسا علیه زندانیان و اعدام های گسترده که از این واحد صورت می گیرد در هفته های اخیر اقدام به نسب کردن چند درب در سالنها نموده اند تا از اعتراضات احتمالی زندانیان نسبت به این شرایط قرون وسطایی جلوگیری کنند.
واحد 2 زندان قزل حصار که از 9 سالن تشکیل شده است و چند هزار زندانی در آن جای داده شده است اکثرا از محکومین به اعدام هستند و احکام آنها تایید شده است و در انتظار اجرای حکم ضد بشری اعدام بسر می برند.اعدام های که در زندان قزل حصار صورت می گیرد از این واحد می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران یورش وحشیانه به زندانیان بی دفاع ،مورد ضرب و شتم قرار دادن آنها و نصف کردن جیره غذایی زندانیان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
25 مهر 1390 برابر با 17 اکتبر 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: