۱۳۹۰ مهر ۱۶, شنبه

نگرانی جدی نسبت به خطری که متوجه جان زندانیان سیاسی کرد محکوم به اعدام در زندان ارومیه

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" در پی اعدام مخفیانه و ناگهانی زندانی سیاسی عزیز خاکزاد که در حال طی کردن محکومیت غیر قانونی 5 ساله خود در زندان مرکزی کرمان بود. نگرانی خانواده های زندانیان سیاسی که عزیزان آنها محکوم به اعدام و پرونده های آنها برای به اجرا در آوردن حکم ضدبشری اعدام در اجرای احکام دادگاه انقلاب قرار دارد و هر لحظه می تواند به اجرا در آید شدیدا افزایش یافته است.
از جمله زندانیان سیاسی کرد که در چنین وضعیتی قرار دارند عبارتند از:
زندانیان سیاسی حبیب الله گلپری پور 27 ساله ،در پاییز 88 در شهر مهاباد با تعدادی کتاب دستگیر شد.او بیش از 3 ماه در زندانهای اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشت و علیرغم گذشت 2 سال از بازداشت او آثار شکنجه همچنان بر بدن وی باقی است.بازجویان وزارت اطلاعات علیه او پرونده سازی نمودند و پرونده وی را به شعبۀ 1 دادگاه انقلاب مهاباد ارسال کردند.زندانی سیاسی حبیب الله گلپری بدون داشتن حق وکیل و حق دفاع مورد محاکمه قرار گرفت و به اعدام محکوم شد.حکم ضدبشری اعدام در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت.
زندانی سیاسی سید سامی حسینی 33 ساله اهل سلماس در سال 1387 دستگیر و به سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات در سلماس و از آنجا به سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات در ارومیه انتقال یافت.او بیش از 3 ماه تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت.بازجویان وزارت اطلاعات با پرونده سازی واهی پرونده وی را به شعبۀ 1 دادگاه انقلاب خوی انتقال دادند و او را به اعدام محکوم کردند.حکم اعدام زندانی سیاسی سامی حسینی در دادگاه تجدید نظر (تایید نظر) و دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت.حکم اعدام او در اجرای احکام است و هر لحظه می تواند به اجرا گذاشته شود.
زندانی سیاسی سید جمال محمدی 25 ساله همراه با زندانی سیاسی سید سامی حسینی در سال 87 در شهر سلماس دستگیر شد. و به سلولهای انفرادی بازداشتگاههای خوی و ارومیه وابسته به وزارت اطلاعات منتقل شد و بیش از 3 ماه تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان قرار گرفت.او در شعبۀ 1 دادگاه انقلاب خوی مورد محاکمه قرار گرفت و به اعدام محکوم شد و حکم اعدام وی در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت.حکم اعدام وی در اجرای احکام دادگاه انقلاب می باشد و حکم هر لحظه می تواند به اجرا در آید.
سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام فوق همراه با 40 زندانی سیاسی دیگر در حال حاضر در بند 12 زندان ارومیه زندانی هستد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به خطر جدی که جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در ایران را تهدید می کند هشدار می دهد و از دبیر کل، کمیسر عالی حقوق بشر ،گزارشگر ویژه حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
16 مهر 1390 برابر با 08 اکتبر 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: