۱۳۹۰ مهر ۲۷, چهارشنبه

تهدید به حذف فیزیکی زندانیان سیاسی و مذهبی کرد در زندان گوهردشت کرج


بنابه گزارشات رسیده به" فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" فرجی نژاد رئیس اطلاعات زندان، زندانیان سیاسی و مذهبی کرد در زندان گوهردشت کرج را به حذف فیزیکی تهدید کرد.او تهدید کرد در صورتی که زندانیان سیاسی و مذهبی کرد نسبت به شرایط غیر انسانی و توهین به اعتقادات مذهبی شان دست به اعتصاب غذا و یا اعتراض بزنند توسط باندهای مافیایی زندان که تحت کنترل مسئولین زندان می باشند حذف فیزیکی خواهند شد.
زندانیان سیاسی ومذهبی کرد زندانی در بندهای 2 و 6 زندان گوهردشت کرج در اعتراض به شرایط غیر انسانی و توهین به اعتقادات مذهبی آنها مدتی پیش دست به اعتصاب غذا زده بودند. در پی انتشار اخبار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مذهبی کرد مردانی رئیس زندان ،خادم معاون وی و فرجی نژاد رئیس اطلاعات زندان در جمع آنها حاضر شدند و قول دادند که در صورت پایان دادن به اعتصاب غذایشان به خواسته های آنها رسیدگی خواهند کرد.پس از گذشت چند روز از وعده های داده شده و پیگیری مجدد زندانیان سیاسی و مذهبی کرد از فرجی نژاد رئیس اطلاعات زندان مبنی بر اینکه چرا خواسته های وعده داده شده به اجرا در نمی آید. فرجی نژاد با برخوردی وحشیانه زندانیان سیاسی و مذهبی کرد را تهدید نمود که در صورت اعتصاب غدای مجدد و اعتراض دستور خواهد داد که زندانیان عادی ( باندهای مافیایی زندان) با چاقو و قمه به آنها حمله کنند و آنها را به قتل برسانند. فرجی نژاد در ادامه تهیدات خود همچنین گفت :اگر بخواهید به اعتصاب و اعتراض ادامه بدهید شما را در بندهای مختلف پخش خواهیم کرد.
از طرفی دیگر روز سه شنبه 26 مهرماه گارد زندان به فرماندهی فرجی نژاد رئیس اطلاعات و خزاعی رئیس بند 6 به زندانیان سیاسی و عادی بی دفاع بند 6 یورش برد و آنها را با تهدید و توهین به حیاط زندان منتقل کرد و سپس به سلولهای آنها حمله ور شدند و وسایل شخصی آنها را تخریب و یا به سرقت بردند ازجمله وسایل شخصی که به سرقت برده شد کارت تلفن،کارت بانک پاسارگارد و غیره بود. این یورش به مدت 2 ساعت ادامه داشت که در آن بیش از 100 نفر از گارد ویژه زندان شرکت داشتند. همچنین بر روی بام های زندان نیروهای مسلح گارد ویژه زندان مستقر کرده بودند.
در طی هفته های گذشته افسر نگهبان پاسدار محمدی فشارها و اذیت وآزارها را علیه زندانیان سیاسی و عادی بند 6 شدت بخشیده است و در طی ساعات شب 5 الی 6 بار زندانیان را وادار به خروج از سلولهایشان می کند و برای مدتی آنها را در محوطۀ بند نگه می دارد.در صورت اعتراض زندانیان نسبت به این برخورهای وحشیانه اقدام به ضرب و شتم زندانیان می نماید.
در حال حاضر 18 زندانی سیاسی و مذهبی کرد در بند 6 زندان گوهردشت کرج زندانی هستند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،تهدید به حذف فیزیکی زندانیان سیاسی و مذهبی کرد،یورش و ضرب وشتم زندانیان و سایر شیوه های اذیت وازار در زندان گوهردشت کرج را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجر می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
27 مهر 1390 برابر با 19 اکتبر 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: