۱۳۹۰ مهر ۱۳, چهارشنبه

یورش با سلاح گرم و اذیت وآزار زندانیان سیاسی و عادی در زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" گارد ویژه زندان به زندانیان سیاسی و عادی بند 6 یورش بردند و زندانیان سیاسی و عادی را مورد اذیت و آزار و توهین قرار دادند.
روز دوشنبه 11 مهرماه نیروهای گارد زندان به بند 6 زندان گوهردشت کرج یورش بردند و زندانیان را با برخوردهای وحشیانه و توهین به حیاط بند منتقل کردند.آنها به مدت 3 ساعت در حیاط بند قرار داشتند و حق استفاده از سرویسهای بهداشتی،نوشیدن آب را نداشتند در میان آنها زندانیان مسن و بیمار حضور داشتند.
گارد زندان تمامی سلولهای زندانیان را به هم ریخت و وسایل شخصی آنها را تخریب نمود و کارهای دستی آنها را به سرقت برد. در این یورش وحشیانه که از ساعت 09:00 شروع شده بود تا ساعت 12:00 ادامه داشت و بیش از 40 نفر از گارد زندان در آن شرکت داشتند.
فرمان دهی گارد ویژه زندان را محمد مردانی رئیس زندان،علی خادم معاون وی و فرجی نژاد رئیس اطلاعات به عهده داشت.مردانی و خادم مسلح به تفنگهای وینچستر بودند و همچنین تعدادی از گارد زندان که بر بام زندان موضع گرفته بودند مسلح بودند.ورود مسلحانه به درون بند برای اولین بار روی می دهد و تا به حال سابقه نداشته است.همچنین گارد زندان تعدادی سگ همراه خود داشتند که بیشتر برای حمله به زندانیان مورد استفاده قرار می گرفت.
در حال حاضر بیش از 10 زندانیان سیاسی کرد در این بند زندانی هستند. آنها در کنار زندانیان خطرناک و باندهای مافیای که در پخش مواد مخدر و سرکوب خونین زندانیان معترض نقش دارند قرار داده شده اند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش وحشیانه گارد زندان به زندانیان سیاسی و عادی و مورد ضرب و شتم و تخریب حداقل وسایل شخصی و همچنین حمل سلاح گرم در درون بند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران برای بازدید از زندانها ،ملاقات با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها جهت تهیۀ گزارشی از جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
13 مهر 1390 برابر با 05 اکتبر 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: